Атанас Илчев: Иван Гешев има качества с които ще бъде гарант за правата и законовите интереси на всички български граждани

Атанас Илчев: Иван Гешев има качества с които ще бъде гарант за правата и законовите интереси на всички български граждани

Уважаеми дами и господа-членове на ВСС,

Изразявам своята професионална подкрепа за единодушната номинация, направена от Прокурорската колегия на ВСС относно г-н Иван Гешев – заместник главен прокурор при ВКП, за Главен прокурор на Република България.

Тази номинация изцяло се припокрива с профила на кандидата за главен прокурор на РБългария, очертан от асоциацията на прокурорите в България, която е още едно доказателство, че кадровиците от прокурорската колегия при ВСС в пълна степен са усетили желанията и надеждите на професионалната общност да бъде ръководена от човек, произлизащ от техните среди.

Г-н Иван Гешев в своя професионален път е преминал през почти всяко стъпало на йерархичната стълбица – през помощник следовател, следовател, редови прокурор в СРП и СГП, до административен ръководител на специализираната прокуратура и заместник главен прокурор при ВКП.

Това само по себе си е гаранция, че за него няма тайни в работата и на следствието – следователите от НСлС, тези в окръжните следствени отдели при окръжните прокуратури, както и следователите в следствения отдел при Специализиранат прокуратура, както и в прокурорската дейност, осъществявана от прокурорите от различните нива в Прокуратурата на РБългария.

Именно човек преминал и през следствието, и през прокуратурата може в най – голяма степен адекватно да прецени и отстрани дадени слабости, резпективно да набележи съответните мерки за отстраняването им в ръководената от него институция, както и да навлезе с „летящ старт“ в задълженията изискващи новата длъжност без да губи излишно и ценно време за адаптация.

Освен това е похвално, че в концепцията на г-н Гешев са залегнали и ангажименти за използване в още по – голяма степен на капацитета на следствието, който към настоящия момент е незаслужено подценен и недооценен. Едно по – голямо използване и повишаване на компетентността му би било от полза за всички.

Смятам, че г-н Иван Гешев притежава в максимална степен качествата, необходими за осъществяване на функциите Главен прокурор  на РБългария и с тези си качества ще бъде гарант за правата и законовите интереси на всички български граждани.

Становище от Атанас Петев Илчев  – следовател в Окръжен Следствен Отдел в Окръжна прокуратура – Варна, с ранг : Следовател в НСлС“.

Подобни новини

Вашият коментар