Д-р Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино: Очакваме да получим над 5.2 млн. лева за рекултивация на старото депо за отпадъци

Д-р Димитър Димитров, кмет на Община Ветрино: Очакваме да получим над 5.2 млн. лева за рекултивация на старото депо за отпадъци

Кметът на Община Ветрино д-р Димитър Димитров, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

 

Фокус: Д-р Димитров, колко ученици предстои да тръгнат на училище през предстоящата нова учебна година?

Д-р Димитър Димитров: За учебната 2019 – 2020 година в училище „Христо Ботев“ в село Ветрино ще се обучават общо 309 ученици от 1-ви до 12-ти клас, разпределени в 15 паралелки. От тях 252-ма са пътуващи от населени места в общината. Учениците, които ще се обучават в 3-ти, 4-ти и 10-ти клас ще са разпределени в две паралелки. През новата учебна година в единственото училище на територията на Община Ветрино ще се обучават 21 първокласници. Общият брой на децата в детските градини е 101. Всички ученици, както и децата от подготвителните групи са снабдени с учебни помагала. Те са доставени още през месец август. Обезпечени са с педагогически и непедагогически персонал.

Фокус: Предвидени ли са ремонти, опресняване на пътна маркировка в селото?

Д-р Димитър Димитров: Предстои опресняване на пешеходните пътеки. Ако има нужда някъде да се подменят преди да се сложат нови пътни знаци, ако някои са паднали. Предстои и рехабилитация на общинската пътна мрежа като цяло в общината. В момента сме във фаза на процедура за избор на изпълнител

Фокус: Вие споменахте ремонтите на пътната мрежа, какви други проекти се реализират във Вашата Община в момента?

Д-р Димитър Димитров: Може би до края на седмицата предстои сключване на договор с изпълнител по един много голям проект в общината. Такъв проект през годините, откакто се усвояват евросредства, Общината не е имала. Става въпрос за реконструкция, рехабилитация на улична и водопроводна мрежа. Проектът е на стойност 5.86 млн. лева. Около 11 километра водопроводна мрежа ще бъде изградена. Друг проект, който предстои да бъде завършен до края на годината е изграждане на открита спортна площадка в спортен терен на Общината. Там вече има избран изпълнител. Той е на стойност 96 хил. лева. Друг проект, който до края на седмицата ще бъде приключен, това е създаване на зона за отдих в село Белоградец. Това е проект, който е на стойност 9900 лева. Приключи миналата седмица подобен проект, който беше реализиран в село Габърница. Той е на стойност 9800 лева. Предстои сключване на договор за изпълнител на проект за създаване на зони за свободен достъп до интернет, финансирането за който е на стойност 15 000 евро. Във всяко едно населено място ще има обособени такива зони. Миналата седмица приключи проектът за обзавеждане на хижата в село Ягнило. Той е на стойност 29 980 лева. В момента сме разработили проект за рекултивация на бившето депо за битови отпадъци в село Ветрино към ПУДООС. Той е на стойност 5.26 млн. лева. Също така сме подали и проекти за ремонт на обекти, свързани с културния живот в Община Ветрино. Те са с финансиране през МИГ „Възход“ – Ветрино, Вълчи дол, Провадия. Има одобрена стратегия за развитие на групата и проектите са минали одобрение на ниво експерти и чакаме одобрение от Министерството на земеделието и храните. Също предстои ремонт на една площадка в Детска градина „Щастливо детство“. Той също е към Местната инициативна група. Проектът е на стойност 39 612 лева. По него също чакаме одобрение от Министерството на земеделието. През тази седмица също предстои сключване на договор за изпълнител за проект за строителство през капиталовите разходи. Става въпрос за централната улица в село Момчилово. Финансирането е в размер на 356 000 лева. Предстои и рехабилитация на улица „Младост“ в село Белоградец. Това са средства от постановление на Министерския съвет на стойност 390 000 лева. В момента сме в провеждане на процедура за избор на изпълнител. Следващ проект, който предстои да бъде изпълнен до края на годината е възстановяването на пропускателната способност на реката, преминаваща през село Габърница. Той е с финансиране в размер на 190 000 лева от Междуведомствената комисия. Следващото, за което Ви споменах са ремонтите на улици и пътища в Община Ветрино. Средствата за тях са от капиталовите разходи и са от порядъка на 151 000 лева. Подали сме в Министерството на регионалното развитие проект за реконструкция на улични водопроводни клонове в село Невша. Той е на стойност 1.080 млн. лева. Чакаме одобрение. Това са нещата, които предстоят да бъдат изпълнени до края на годината, независимо, че сме към края на мандата.

Диана СТОЕВА

Агенция Фокус

Подобни новини

1 Comment

  1. Гюлсер
    24.09.2019 at 11:15 Отговори

    A нещо за с.Доброплодно няма ли

Вашият коментар