Приключи реставрацията на втората отбранителна система на Солницата

Приключи реставрацията на втората отбранителна система на Солницата

Комисия, определена от министъра на културата Боил Банов ще определи границите на праисторическия град Солницата-Провадия и ще регламентира режима на посещение на обекта, който е публичен. Министърът на културата провери вчера хода на реставрационните и консервационните работи в най-стария солодобивен център в Европа (5500 – 4300 г. пр. Хр.), които се извършват с подкрепата на Министерството на културата.

Археологическият комплекс, който включва солодобивен център, некропол и укрепено селище, се проучва от 2005 г. от интердисциплинарен екип на Националния археологически институт с музей към БАН и Историческия музей в Провадия, с участието и на други български и чужди специалисти. Ръководител на екипа е чл.-кор. проф. Васил Николов (НАИМ-БАН). Той съобщи,че това лято е приключила реставрацията на втората отбранителна система.

Проучванията продължават едновременно с теренната консервация и реставрация на трите каменни укрепителни системи от периода 4700-4300 г. пр. Хр. По време на теренното проучване обектът традиционно се посещава от голям брой хора, а в Деня на отворените врати тази година, 22 септември, са били отчетени над 1600 посетители от цялата страна, както и от Франция, Белгия, Северна Ирландия, Швейцария, Финландия.

Праисторическият солодобивен и градски център предоставя информация за откритата тук преди 7500 г. и практикувана до днес технология за получаване на сол чрез изваряване на разсол (солена изворна вода), за фортификацията и икономиката на района по долното течение на Провадийска река и край Варненските езера. Необходимостта от отбрана и опазване на най-голямото богатство на онази епоха – солта, довежда до построяването на каменна крепост с отбранителни стени, високи 4 – 5 м, около 4700 г. пр. Хр. Трите етапа на праисторическата каменна крепост Провадия-Солницата (4700 – 4300 г. пр. Хр.) представят нововъведения в крепостното строителство, които доскоро се считаха за открития на много по-късно време.

Министър Банов посочи,че средствата за теренни проучвания , консервация и реставрация са увеличени от 1 на 3,5 милиона ,предстои финансирането да се увеличи .

Подобни новини

Вашият коментар