Марцианопол, Вълшебният извор и едни по-различни Побити камъни

Марцианопол, Вълшебният извор и едни по-различни Побити камъни

Марцианопол (Marcianopolis) или в наши дни град Девня.
Много хора го възприемат единствено като район на химическата промишленост у нас. Всъщност това е бил един от важните градове на Римската империя, разположен по най-късият Римски път – от р.Дунав до столицата Константинопол (около IV век). Марцианополис е построен от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Trajanus). Според исторически източници, името на града произхожда от Марция (Marcia или Marciana) – сестра на императора. Както и много други градове в нашата малка България и Марцианополис е бил изграден върху останки от тракийско селище. По-интересното е, че тракийското селище е възникнало девненските извори (както са известни днес), които са най-големите карстови извори в България. Около 30 извора,  обединени в 7 големи групи. От тях води началото си река Девня. Водата от изворите е с постоянен дебит и температура от 18°C. Промените в климата не оказват влияние върху бликащата кристално чиста  вода. През Османското владичество районът около изворите се превръща във воденичарско селище.За съжаление в момента изворите са каптирани. Единственият, който може да се види  е „Вълшебният извор”.

От неговите води се задвижва мелница, която е част от едноименен комплекс.

Около извора е изградена стена, която позволява на туристите да се възхищават на бълбукащият дълбок извор, който е бил любимият на Марция и е известен още с нейното име. При хубаво слънчево време реката, чието начало дават карстовите извори е като вълшебна.

Водата е кристална, а водораслите блестят в най-различни нюанси. Това малко кътче, заобиколено от забързания живот и нуждите на съвременния човек е като оазис .

В близост се намират Побити камъни -първата местност в България официално обявена за природна забележителност през 1938г., а за защитена, с цел опазване на уникални геоложки образувания, специфичен ландшафт и местообитания на редки и защитени животински и растителни видове през 1995 г.  Зоната на цялата „каменна гора”, обхваща 14 групи скални образувания, като започва южно от Белослав, продължава на север около града, после към с. Страшимирово, пресича шосе Е-70, автомагистрала Хемус и завършва около селата  Слънчево и Баново. Общата площ на всички групи е 253.3 ха. Нашата обиколка ще ви запознае с не толкова известната група „Канарата” , която за нас е по-различна и уникална.

 

Приятни пътешествия!!!

Надявам се, възможно най-скоро да мога да добавя актуални  кадри  от тези места!!!

Източници:

1. Електронно списание LiterNet, 10.02.2004, № 2 (51)  Анастас Ангелов

  1. http://www.varna-bg.com/museums/pobitikamani/st_f_bg.htm

От Катя Николова- Токушева / CIELO в декември 08, 2012

outingtoursbycielo.blogspot.com

Подобни новини

Вашият коментар