Вижте структурата и устава на партия “Няма такава държава”: Ще изключват при съмнения за корупция

Вижте структурата и устава на партия “Няма такава държава”: Ще изключват при съмнения за корупция

Учредителите декларират, че вярват във върховенството на закона и морала. Ще изключват при съмнения за корупция

Като най- добре разработен е отделът за поверителност, където има член, според който се събират данни за симпатизантите и учредителите с цел подписване на договори, изплащане на възнаграждения и т.н. Както е пояснено данни се събират за 50+1 години, 10 +1

Предостявяме ви документа, който новоучредената партия “Няма такава държава” изпраща до своите учредители и симпатизанти,

публикуван на https://niamatakavadarjava.bg/

Документът съдържа:

Първа част: За нас

Партийците се представят като “свободни български граждани”, вярващи в демокрацията и гражданското общество.

Учредителите поясняват, че са организирали и провели национален референдум,”чиито резултати бяха грубо погазени от настоящата политическа класа”.

Втора част: Ръководство

Тук са описани членовете на учредителния състав, начело с председателя Станислав Тодоров Трифонов.

Трета част: Документация

В тази част е публикуван Учредителната декларация и Уставът на партията.

В Устава е записано, че основните цели на партията са смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с абсолютно мнозинство в два тура, намаляване броя на депутатите от 240 на 120, въвеждане на задължително гласуване, пряк избор на на Главния прокурор на РБългария и шефовете на областните дирекции на МВР.

В Устава е записано още, че ще се изключват членове на партията при “наличие на обосновани съмнения закорупционно поведение или безпринципна търпимост към подобно поведение”.

Председателят на партията се избира с обикновено мнозинство от националната конференция за срок от 4 години. Националната конференция избира и Изпълнителен съвет и Арбитражна комисия.

Националната конференция се свиква най-малко веднъж на 4 години

Партията има офиси в 17 от големите градове в страната.

Офисът й в София е на ул. “Одрин” № 70 ет 7, ап 18

Най-добре разработен е разделът за Поверителност, където има член, според който се събират данни за симпатизантите и учредителите с цел подписване на договори, изплащане на възнаграждения и т.н. Както е пояснено, данни се събират за 50+1 години, 10 +1и т.н.

Структурата на новосформираната партия на шоумена Слави Трифонов е достъпна в едноименен сайт –

Документи

Ето какво включва тя:

За нас

Ние сме свободни български граждани, които вярват в демокрацията и гражданското общество. Като такива,организирахме и проведохме национален референдум за смяна на политическата система.

Референдум, на който гласуваха над три милиона и половина български граждани.

Референдум, чиито резултати бяха грубо погазени от настоящата политическата класа.

И понеже ние вярваме в свободата на гражданите и сме готови да я отстояваме с всички демократични средства, създадохме ПП “Няма такава държава”.

Ние вярваме във върховенството на закона и върховенството на морала и затова принципите, които ще спазваме и утвърждаваме, са:

− разделение на властите;

− народен суверенитет;

− политически плурализъм;

− свобода на словото;

− реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина;

Ние вярваме, че нацията трябва да се обедини, за да отвоюва обратно и да отстоява гражданските си права!

Ръководство

СТАНИСЛАВ ТРИФОНОВ

Председател

Изпълнителен съвет

ТОШКО ЙОРДАНОВ

Заместник-председател

ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ

Заместник-председател

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА

Главен секретар

ДРАГОМИР ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ

ФИЛИП СТАНЕВ

Арбитражно-контролна комисия

ИВО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ

РУМЕН ТОДОРОВ ПОПОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ДАНАИЛОВ

ФИЛИП ПЕТРОВ ПОПОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

Учредителна декларация на политическа партия „Няма такава държава“

България е свободна страна, но българските граждани не са свободни. Страната ни е в плен на своеобразна политическа плутокрация. Политическата класа грубо и демонстративно пренебрегва желанията на хората, грижейки се единствено за своето облагодетелствуване и де факто безцеремонно се изправя срещу собствения си народ.

Партийната аристокрация е теглила една дебела разделителна линия между себе си и българите.

Член първи от Конституцията на Република България гласи: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Това означава, че според Конституцията най-отгоре във властта стои българският народ!

Ние, като свободни граждани, искаме този текст от Конституцията да не бъде просто куха фраза. Искаме да превърнем България в наистина свободна страна, в която обществото да взема решения, а политиците да ги изпълняват.

Ние, учредителите на политическа партия „Няма такава държава“, в съответствие с Конституцията на Република България и вярвайки във върховенството на закона и върховенството на морала, приемаме и утвърждаваме тази учредителна декларация.

Принципите, за чието спазване и утвърждаване, ПП „Няма такава държава“ ще работи са следните:

разделение на властите

народен суверенитет

политически плурализъм

свобода на словото

реални гаранции за спазване правата на човека и гражданина

Основните цели пред ПП „Няма такава държава“ са:

засилено участие на гражданите във вземането на решения чрез преки допитвания до народа;

смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с абсолютно мнозинство в два тура;

намаляване на броя на народните представители в парламента от 240 на 120;

реално въвеждане на възможността българските граждани да могат да гласуват и дистанционно, по електронен път, на избори и референдуми;

въвеждане на задължително гласуване на изборите и референдумите;

пряк избор от гражданите на директорите на областните дирекции и на началниците на районните управления на МВР;

пряк избор от гражданите на Главния прокурор на Република България.

пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България;

цялостно реформиране на пpaвooxpaнитeлнaтa cиcтeмa и ycтaнoвяване на реално въpxoвeнcтвo нa зaĸoнa;

премахване на партийното влияние върху правосъдната система;

реформиране на системата на общественото здравеопазване и осигуряване на свободен и равнопоставен достъп на всички граждани до адекватни и качествени медицински услуги;

осъществяване на aдминиcтpативна реформа чрез намаляване на бюрокрацията и въвеждане на eлeĸтpoннo yпpaвлeниe, неутрализиране на мoнoпoлнитe и ĸapтeлнитe cтpyĸтypи и създаване на условия и механизми, които да предотвратяват появата на нови;

реформиране на образователната система и въвеждане на cтaндapти, oтгoвapящи нa съвременните изисквания и пазара на труда;

защита на семейството и семейните ценности;

осигуряване на достоен живот чрез достойни доходи, гарантиране на човешките свободи и личната неприкосновеност и сигурност;

засилване ролята нa Република Бългapия в cтpyĸтypитe нa Eвpoпeйcĸия cъюз и пълнoпpaвнo члeнcтвo в Eвpoзoнaтa, включване на страната в Шeнгeнското споразумение и Бaнĸoвия cъюз на ЕС.

Ние вярваме, че нацията трябва да се обедини, за да отстоява и отвоюва гражданските си права!

По-надолу следват

Устав на ПП НТД “Няма такава държава”

Контакти

Документи

Симпатизанти

Поверителност

 

 

 

За Нас

Подобни новини

Вашият коментар