Имаш неплатени данъци и глоби? Не можеш да изнасяш над 30 бона извън ЕС

Имаш неплатени данъци и глоби? Не можеш да изнасяш над 30 бона извън ЕС

Ако имате публични задължения –  неплатени данъци,  глоби и пропуснати здравни или пенсионни осигуровки, нямате право да изнасяте над 30 бона извън границите на Евросъюза.

Митниците ще получават по служебен път данни за длъжниците от Националната агенция за приходите,  гласят промени на Валутния закон, пуснати за обществено обсъждане от министерството на финансите на 4 октомври.

Според сега действащото законодателство, всеки е длъжен при напускане на ЕС да декларира парите в брой с равностойност над 10 000 евро, независимо в каква  валута са.  По отношение на държавите от съюза деклариране е нужно само при поискване от митническите власти.

При попълването на декларация не се събират такси, но за суми над 30 000 лева се изисква удостоверение, че пътникът не дължи данъци.

Ако обаче не изпълните изискването на закона, недекларираната сума се отнема в полза на държавата, като допълнително се плаща и глоба  – до 3 000 лв. за физически лица и до 6 000 лв. за юридически.

Според Съда на ЕС обаче това е непропорционално висока санкция, а срещу България има заведена наказателна процедура от Европейската комисия.

Затова с поправките във Валутния закон санкциите се намаляват.

Ако лицето не декларира, че пренася суми над 10 000 евро или тяхната равностойност в лева, благородни метали или скъпоценни камъни, то ще бъде глобено в размер на една пета от стойността на недекларираното.

Санкцията важи, ако деянието не е престъпление. Когато парите или бижутата обаче са укрити по специален начин, глобата ще бъде в размер на една четвърт от стойността им.

Подобни новини

Вашият коментар