Вълчи дол се сдоби с модерна кухня за домашен социален патронаж

Вълчи дол се сдоби с модерна кухня за домашен социален патронаж

Вълчи дол се сдоби с модерна кухня за домашен социален патронаж, съобщават от общината.

Модерната техника е закупена със средства по проект „Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол”, финансиран от Европейския съюз. Проектът приключва на 31.10.2019 г.

Подобряване на производствената среда и технологичния процес, по-голяма рентабилност, ефективност и по- високо качество за производство на безопасни храни, в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на съществуващата материална база, са част от целите на проекта.

Ползватели на услугата ще бъдат всички 60 потребители на социалната услуга в общиността – Домашен социален патронаж и 350 лица, на които се предоставя храна по проект „Топъл обяд”. С новата техника се очаква по-бързо и по-качествено приготвена топла храна, която навреме да достига до нуждаещите се над 400 потребители от Община Вълчи дол.

Подобни новини

Вашият коментар