СТРАХОВИТА КОРУПЦИЯ В ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БЕЛОГРАДЧИК

СТРАХОВИТА КОРУПЦИЯ В ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка със сигнали на наши читатели за корупционни практики в Държавно горско стопанство – Белоградчик, извършваме собствено разследване. На този етап констатираме, че е практика горски стражари използват органите на полицията да изнудват дребни собственици на гори.

Тежкото финансово състояние на ДГС- Белоградчик, причинено от лошия мениджмънт и управление демотивира служителите, които спират да изпълняват задълженията си по закон. Не се маркира съгласно закона стоящата дървесина в имотите пуснати за сеч на ДГС – Белоградчик, допуска се поголовна сеч.

Дървената мафия реже гората безконтролно, извършва се масова сеч на места различни от обявените в позволителните.

Впечатление прави, че контролните органи по горите спестяват проверки на ДГС- Белоградчик, както се изразява представляващия има сериозни протекции в РДГ- Берковица и ИАГ. Всеки опит за добив, съгласно позволителните за сеч, се парира от зависимите длъжностни лица, които незабавно изпращат полицията да препятства законния добив, но не и да пречи на масовото обезлесяване.

Течащото в момента журналистическо разследване поставя следните въпроси:

1. ДГС-Белоградчик издава ли позволителнии за сеч за стопанисвани от него имоти, без в тях да има дървесина и с тези позволителни се добива дорвесина от съседни, дори частни имоти.

2. През 2014г. ледолом прекършво хиляди декари гори, от които ДГС – Белоградчик е било длъжно да организира събирането и продажбата на дървесината. Въпросът е колко дървесина не е оползотворена от държавни горски територии в ДГС-Белогродчик заради неосъществен контрол и престъпна небрежност на ръководството на горското стопанство? За колко милиона лева е загубата?

3. Кой от ръководството на РДГ- Берковица покровителства незаконната сеч в държавните горски територии и кой е неговия покровител?

С отговорите им ще Ви запознаваме своевременно, а се надяваме нашите публикации да имат отклик и в Министерство на замеделието и горите, полицията и прокуратурата.

Подобни новини

Вашият коментар