Там където слънцето първо огрява Провадия – Саръ  кая

Там където слънцето първо огрява Провадия – Саръ кая

Слънцето над Провадия огрява, при изгрев, първо Саръ Кая (Жълтата скала). 

Там, върху недостъпните скали на Саръ Кая, е разположен друг скален манастир, състоящ се от три затворени помещения и две напълно отворени. В най-северното, близо до входа, са разположени две ниши, образуващи своеобразен олтар. Над тях и около тях има три надписа на грузински.

Написани са на старогрузинското писмо асомтаврули, използвани са и букви от писмото нусхури. Надписите гласят: „Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амин“, „Това са светите апостоли“ и „Споменете в молитвите си мене грешния Микаел Грузинеца“. Вляво на малкия олтар има плетеница за украса, а вдясно – скални рисунки: фигури на коне в различни пози.

Няколко самостоятелни килии, известни като скитовете край Провадия, са разположени на западния скален венец край града, по дефилето на река Провадийска. Първите от тях са в местността Гаргалъка. Едната килия е в дъгата на скалната верига и е изцяло отворена на югоизток. По стените ѝ личат ниши, а на пода – места за огнища. Наблизо, вече в правия участък на скалите, е разположена по-малка килия. Тя е с ясно изразен вход и праг. Ниско долу вляво се намира кръгъл отвор отдушник.

Още пò на север, върху скалите над Текстилния комбинат се намират три самостоятелни килии. В най-северната се влиза през елипсовиден отвор. Входът към второто помещение е с правоъгълна форма и от вътрешната страна ясно личат жлебовете на дървените рамки за затваряне. 

Попадайки в тези пространства, човек лесно дава воля на въображението си и усеща живота на древните обитатели. Тези забележителности около Провадия не са популяризирани в достатъчна степен. Има още и още малки и древни, и ценни места, които гостите на Провадия даже не подозират, че съществуват. Така величието на Провадийската околия бавно, но славно залязва в забравата. За да не се случи залез, там където слънцето първо огрява Провадия, – трябва промяна!

Подобни новини

Вашият коментар