Пощите вдигат цените от днес, 1 ноември

Пощите вдигат цените от днес, 1 ноември

От 1 ноември „Български пощи“ вдига цените на повечето от услугите си. От държавния монополист обясняват, че променените тарифи за универсалната пощенска услуга са въз основа на доказано изменение на разходите, което е съгласувано с Комисията за регулиране на съобщенията.

Поскъпват някои от най-масовите услуги:

• Кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети „с и без предимство” за страната.

• Кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети „с и без предимство” за чужбина.

• Допълнителната универсална пощенска услуга „препоръка” за чужбина.

Основание за промяна на цените на международните пратки е промяна във възнагражденията за доставка на международни писмовни пратки (крайни такси) на чуждите пощенски администрации, обясняват от държавното дружество.

От компанията подчертават, че“Български пощи“ работят с регулирани цени и увеличението е в рамките на инфлацията. Имало и увеличение на разходите за материали, разходите за амортизации и разходите за възнаграждения. Припомнят и че минималната работна заплата през 2019 г. е увеличена от 510 лв. на 560 лв.

Средното поскъпване при международните пратки – писма, малки пакети и печатни произведения „без предимство“ е около 15%, като в тегловите стъпки за пратки над 1 кг. цените се запазват и нямат промяна.

За препоръчаните пратки за чужбина, които са пратки „с предимство“ във формат Е изменението на цената е между 7 и 20%. При препоръчаните пратки цените за тегловите стъпки над 1 кг. също се запазват.

Променя се цената на допълнителната услуга „препоръка“ от 4,00 лв. на 4,90 лв. Причината затова е увеличението на дължимата стойност за доставка на препоръчана пратка в чужбина, определена във Всемирната пощенска конвенция, посочиха още от „Български пощи“.

Поскъпват и пратките за страната. Средното изменение на писмовните пратки (писма, малки пакети и печатни произведения) „без предимство“ e 6,9%.

Поскъпването на писмовните пратки „без предимство“ във формат Е (големи) ((препоръчаните пратки) е средно 15%. Същото е и увеличението на цените на писмовните пратки „с предимство“ и в трите формата.

Цените на непрепоръчана кореспондентска пратка „без предимство“ до 50 грама, откритата пощенска картичка „без предимство“, препоръчаните писмовни пратки „с предимство“ над 1 кг. за чужбина, – вътрешните и международни колетни пратки, допълнителната услуга „обявена стойност“ за страната и чужбина, цената на услугата „препоръка“ за страната и писмовните пратки „със/без предимство“ за чужбина, формат P, G и E, остават без промяна.

Подобни новини

Вашият коментар