Започва процедура за избор на нов председател на КПКОНПИ

Започва процедура за избор на нов председател на КПКОНПИ

В първия си работен ден след ваканцията заради местните избори парламентът прие процедурни правила за избор на председател и членове Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Точката беше заложена като първа в дневния ред на Народното събрание, а решението дойде след гласуване в пленарната зала. Резултата от вота показа, че “за” правилата гласуваха 150 народни представители, “против” – 0, а 3 се “въздържаха “.

КПКОНПИ е колективен орган, който се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима други членове. Законът гласи, че за председател на Комисията се избира български гражданин с високи професионални и нравствени качества, който има висше юридическо образование и най-малко 10 години юридически стаж. Процедурните правила предвиждат предложенията за кандидати и председател на Комисията да се правят от народни представители и да се внасят в писмена форма чрез деловодството но на Народното събрание до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 14-дневен срок.

“След направените предложения, седем дни е времето, което кандидатите имат да си представят концепцията. До 20 ноември може да бъде избран председател”, посочи преди дни председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев. Той обясни още, че сегашният заместник-председател на КПКОНПИ Антон Славчев, който изпълнява длъжността, няма да може да оглави Антикорупционната комисия, тъй като няма необходимия 10-годишен юридически стаж.

Според процедурата, разписана в Антикорупционния закон, изслушването на кандидатите се провежда на открито заседание на комисията, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

Кандидатите се проверяват и за принадлежност към разузнавателните служби на Българската народна армия и Държавна сигурност. Изборът се извършва от парламента. Гласуването ще се извършва поотделно за всеки кандидат по ред, определен в списъка. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

До избора на нов председател на Антикорупционната комисия се стигна, след като на 31 юли бившият председател на Комисията Пламен Георгиев подаде оставка след скандала, станал известен, като Апартаментгейт. Оставката му бе депозирана в последния работен ден на парламента преди ваканцията на депутатите през лятото. Пламен Георгиев оглави КПКОНПИ на 8 март 2018 година след предложение на ГЕРБ и подкрепата на 148 депутати.

Подобни новини

Вашият коментар