КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Д-Р ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ ОФИЦИАЛНО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Д-Р ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ ОФИЦИАЛНО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ

Днес, 8 ноември, кметът на Община Провадия д-р инж. Жоро Илчев встъпи в длъжност. На тържественото заседание на новоизбрания Общински съвет Провадия, съгласно дневния ред, клетва положиха кметът на Община Провадия и общинските съветници.

Гости на тържествената церемония бяха областният управител на Варна Стоян Пасев, служители от общинска администрация и много жители на общината.

Стоян Пасев поздрави новоизбраните кметове и общински съветници, пожела им успешен мандат и осъществяването на видими резултати в община Провадия.

По традиция за председателстващ заседанието бе предложен най-възрастният сред общинските съветници – Мустафа Ибрям.

Общинският съвет избра комисия, която да проведе избора на новия председател.

За председател на Общински съвет – Провадия бе избран Димо Димов, спечелил доверието на 15 общински съветници.

Ето и пълния състав на Общински съвет – Провадия:

 1. Димо Владимиров Димов – ГЕРБ
 2. Диан Парушев Николов – ГЕРБ
 3. Красен Добрев Кирчев – ГЕРБ
 4. Красимир Валентинов Бакалов – ГЕРБ
 5. Коста Владимиров Владимиров – ГЕРБ
 6. Дарин Йорданов Йорданов – ГЕРБ
 7. Стефка Стоянова Пейчева – ГЕРБ
 8. Мехмед Илмазов Мехмедов – ГЕРБ (ще положи клетва на следващата сесия)
 9. Александър Живков Белев – ГЕРБ
 10. Мустафа Али Ибрям – ДПС
 11. Хюсни Осман Адем – ДПС
 12. Вилдан Амзова Хасанова – ДПС
 13. Хюлия Ахмедова Мустафова – ДПС
 14. Филчо Кръстев Филев – БСП
 15. Иван Добрев Иванов – БСП
 16. Анатоли Стоянов Атанасов – БСП
 17. Милена Иванова Драгнева – БСП
 18. Елина Георгиева Димитрова – БСП
 19. Атанас Петров Атанасов – БСП
 20. Силвия Миткова Боева-Радева – БСП
 21. Христо Драгомиров Гичев – ВОЛЯ

На тържествената сесия положиха клетва девет кмета на населени места.

Ето и избраните кметове на кметства.

Блъсково – Димитър Върбанов Иванов ГЕРБ

Градинарово – Симеон Андреев Андреев ГЕРБ

Бозвелийско – Дамян Дамянов ГЕРБ (ще положи клетва на следващата сесия)

Житница – Марин Христов Демирев ГЕРБ

Комарево – Димо Калушев Тодоров ГЕРБ

Славейково – Михаил Георгиев Терзиев ДПС

Снежина – Ахмед Ахмед Идриз ДПС

Манастир – Николай Димитров Стоянов БСП

Храброво – Александра Нанева Симеонова БСП

Кметът инж. Жоро Илчев и председателя на общинския съвет Димо Димов поздравиха кметовете по населените места и общинските съветници и им пожелаха, здраве, кураж, устойчивост и упоритост за справяне с многобройните отговорности на местната власт, осигурявайки единство и взаимодействие за постигане на устойчивото развитие на Община Провадия и нейните жители!

Подобни новини

Вашият коментар