АДФИ отново глоби провадийци заради Филчо Филев! Този път заради снегопочистването

АДФИ отново глоби провадийци заради Филчо Филев! Този път заради снегопочистването

Според доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция от 2019г., Община Провадия  е извършила нарушения при разходването на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях.

Проверката е обхванала три годишен период със задача проверка на усвояването на средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в Община Провадия.

В резултат са установени 3 нарушения, съставени са 4 акта /АУАН/. Установено е, че нецелево изразходваните средства, случило се по време на кметуването в мандата на Филчо Филев, са в размер на 140 092 лв.

Всичките 140 092 лв. от джоба на провадийци вече са възстановени на държавата.

Общата стойност на проверените ОП с ДДС са в размер на 93 867лв., а на тези без ДДС са в размер на 240 534лв. Т.е. нецелево изразходваните средства, за които има съставени актове за нарушения и вече са възстановени на държавата се явява, че са между 40 и 50 процента от общата стойност на всичките 12 проверени договора, които Община Провадия е сключила за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

В доклада си АДФИ посочва, че са взети последващи мерки по Закона за АДФИ.

Конкретната проверка е за – цитираме: „1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 56 от Постановление № 380/29.12.2015 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г.;

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 48 от Постановление № 374/22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г.;

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2017 г. разходи на бюджетни средства за дейностите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори, изпълнението им и плащанията по тях. Проверка на усвояването по предназначение на получените средства в съответствие с целевото им предназначение, както и спазване на разпоредбите на чл. 47 от Постановление № 332/22.12.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2018 г.”

Свързани публикации:

Пътища, сняг и снегорини в Провадийско – фоторепортаж

Ето кой ще чисти снега в провадийско тази зима

Снегопочистващата фирма в Провадия ще бъде глобена

Подобни новини

Вашият коментар