Правителството задължава банки и счетоводители да докладват за данъчни измами чрез офшорки

Правителството задължава банки и счетоводители да докладват за данъчни измами чрез офшорки

Новите правила ще влязат в сила от 1 юли 2020 г.

Банки, счетоводители, адвокати, инвестиционни и застрахователни посредници, които участват в подготовката на трансгранични схеми трябва да докладват за това на НАП. Това става ясно от приетите от Министерския съвет промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

С измененията  се въвеждат правила за „ранно оповестяване“ на трансгранични сделки, при които съществува риск от избягване на данъци.

Чрез приетите промени в ДОПК се въвежда в българското законодателство Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Директива (ЕС) 2018/822).

Евродирективата за автоматичен обмен беше приета след т.нар. „Панама пейпърс“, разкрили, многобройните случаи, в които консултанти са помагали активно на свои клиенти да прехвърлят средства към офшорни зони с цел да плащат по-малко данъци, се казва в мотивите на измененията на  ДОПК.

А според новите промени в ДОПК всички данъчни консултанти- банки, счетоводители, адвокати, инвестиционни и застрахователни посредници, трябва да докладват пред НАП за„данъчни схеми“. Под „схеми“  се има предвид споразумение, съгласие, становище, план, транзакция.

Глобите за неспазване на новите правила, които ще влязат в сила от 1 юли 2020 г.,  достигат до 10 000 лв. при първо нарушение. Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодек, няма да бъдат свързани със съществени допълнителни разходи за консултантите и данъчно задължените лица, се посочва в мотивите.

Предвижда се създаването на електронна услуга на интернет страницата на Националната агенция за приходите, където информацията да бъде предоставяна в предварително дефинирани полета. В този смисъл за лицата няма да възникне необходимост да правят допълнителни разходи за изпълнението на задълженията, става ясно от мотивите на вече приетите изменения на ДОПК от Министерския съвет.

Подобни новини

Вашият коментар