ВИЖТЕ РЕСОРИТЕ НА НОВИТЕ МЕСТНИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В ДЕВНЯ

ВИЖТЕ РЕСОРИТЕ НА НОВИТЕ МЕСТНИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В ДЕВНЯ

Общо 5 са постоянните комисии към Девненския общински съвет. Всяка от тях обхваща по най-малко два ресора, за които се предполага, че са от компетенциите на новоизбраните председатели, секретари и членове. Структурата и съставът на постоянните комисии са били одобрени с пълно мнозинство от съветниците на извънредната им сесия в петък, съобщиха от Канцеларията на общинския съвет.

Ето наименованията на постоянните комисии /ПК/ и техния състав:

🔹ПК „Финанси и бюджет, местни данъци и такси. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“:

Председател: Георги Димов;
Секретар: Женя Костова;
Членове: Мартин Иванов, Атанас Атанасов, Денис Куцаров, Петър Петров, Красимир Боянов.

🔹ПК „Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита и обществен ред“:

Председател: Петър Петров;
Секретар: Атанас Атанасов;
Членове: Мартин Иванов, Димитър Николов, Методи Нецев, Красимир Боянов, Димитър Янев.

🔹ПК „Европейски програми и проекти, екология, инвестиционна политика“:

Председател: Методи Нецев;
Секретар: Елена Илиева;
Членове: Петър Петров, Женя Костова, Господин Господинов, Денис Куцаров, Димитър Николов.

🔹ПК „Здравеопазване и социална политика“:

Председател: Димитър Николов;
Секретар: Мартин Иванов;
Членове: Атанас Атанасов, Господин Господинов, Елена Илиева, Георги Димов, Димитър Янев.

🔹ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм“:

Председател: Елена Илиева;
Секретар: Денис Куцаров;
Членове: Георги Димов, Женя Костова, Господин Господинов, Красимир Боянов, Димитър Янев.

източник: Девня – древна и модерна

Подобни новини

Вашият коментар