НУ “Иван Вазов”-гр. Дългопол е едно от малкото иновативни училища в област Варна

НУ “Иван Вазов”-гр. Дългопол е едно от малкото иновативни училища в област Варна

НУ “Иван Вазов”-гр. Дългопол е едно от четирите училища в област Варна със сключени два договора и финансов пакет 3150. лв по Национална програма “Иновации в действие”.

Национална програма “Иновации в действие” е с общ бюджет, който да получат директно училищата в страната, на стойност 1 368 500,00 лв.

Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици (иновативно с иновативно училище). Целта е обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата.

Национална програма “Иновации в действие” отпуска средства и на училища, които не са иновативни. Училищата, които не с в Списъка на иновативните училища избират чрез електронната платформа по едно иновативно училище за посещение на място с 8 ученици и учители за сътрудничество. По тази линия са финансирани и други училища от област Варна.

Иновативни училища  3 на брой във Варна област  със сключени два договора и финансов пакет 3150 лв. са НУ “Иван Вазов“ Дългопол, Обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий“ Блъсково, община Провадия и  СУ “Димитър Благоев“ Провадия.

По Национална програма „Иновации в действие“ НУ “Иван Вазов“ Дългопол посреща учители и гости от СУ “Христо Ботев”-гр. Кубрат и представител на РУО – гр. Варна. Целта на посещението е споделяне на добри практики. По време на посещението е представена част от иновацията, която се прилага в училището.

Преподавателите от Началното училище (НУ) “Иван Вазов” – гр. Дългопол след това бяха посрещнати от ръководството на най-голямото учебно заведение в Община Кубрат Средно училище “Христо Ботев” в град Кубрат.

Като гости преподавателите от Начално училище “Иван Вазов” – гр. Дългопол представят информация на своите домакини и разказват, че училището в Дългопол е иновотивно, тъй като успешно прилага иновативни методи за насърчаване на четенето чрез драматизации и методи за сформирането на чувства като отговорност и сигурност в учениците. Въпреки, че най-голямото училище в Кубратско не е със статут на иновативно, то отдавна обаче използва иновативни практики в учебния процес и е едно от най-престижните в Лудогорието и Североизточна България. В училището са демонстрирани учебни игри като дидактическо средство. Забавни игри се проведоха в часа по английски език с учениците от 10-ти и с първокласниците от началното училище. Учениците са демонстрирали познанията си по английски език чрез игри, свързани с опознаването на най-култовите европейски сгради и емблеми. Първокласниците са демонстрирали завидни умения чрез игри в изговарянето на гласни и съгласни звукове.

Като гости, преподавателите от Община Дълкопол са изразили своето задоволство от видяното в Кубрат, добре устроената материална база на училището, модерната библиотека и добре подготвените ученици.

По време на срещата са обсъдени проблемите в образованието, а също и стъпките, по които вече работят двете училища в насока за подобряването на образователната среда. От своя страна училищното ръководство в Кубрат изразява готовност да продължи сътрудничеството си с училището в Дългопол.

Срещата в Кубрат е определена от участниците,  като побратимяваща.

Очаквайте специална статия за невероятното еко ревю, проведено в НУ “Иван Вазов”.

Подобни новини

Вашият коментар