Архивите говорят – митинг през 1909г. защитава строежа на театър в Провадия

Архивите говорят – митинг през 1909г. защитава строежа на театър в Провадия

Извадка от вестник „Свободен глас“ бр.6 от 1909г. припомня за наличието на гражданско общество в Провадия преди 110 години. Митинга на гражданите е по повод отменяне на по – старо решение на градско общинския съвет на определено място в града за построяване на театър.

Текста от вестник „Свободен глас“ бр.6 от 1909г.:

Новини от гр.Провадия

На 1 того Провадийските граждани се събрали на митинг, на който осъдили една постъпка на градско общинския съвет.

Работата се състои в това: по решение на общинския съвет е било определено някога место в града, гдето да се построи театър. Близо до самото место се намира къщата на едного от сегашните съветници на общината, некой си Яни Урумов, по народност грък.

Тоя човек, възползван от обстоятелството, че по настоящем е общински съветник, в едно от заседанията на съвета повдигнал въпроса за отменяне на решението за построяване на театър на определеното место, което се намира в градската част, назваема “Варуш”, под предлог, че театъра ще бъде близо до къщата му. При обсъждане въпроса, каква пречка ще представлява театъра за къщата на Яни Урумов, последният мотивирал предложението си с туй, че театъра е едно безнравствено заведение, че той е един шантан и нищо повече, поради което той не може да се съгласи, щото до неговата къща да се намира подобно заведение. Това мнение било споделено от другите съветници, които отменили първото решение.

Възмутени гражданите се събрали на митинг и осъдили постъпката на градския съвет.

На 8 того ще има второ събрание от гражданите, на което щял да бъде канен съветника Я. Урумов на обяснение върху думите, изказани от него по адреса на гражданите, които зели инициативата за построяване театър в Провадия.

По повод на тези обстоятелства ний дължим да кажем неколко думи.
Възпитателното значение на театъра може да се отрича само от хора крайно невежи и които в никакъв случай не се поддават на каква да е прогресивна идея. Днес даже из селата се устройват театрални сцени. Да отричаш театъра, значи да отричаш ползата от вникване в живота, да се изолираш от тоя живот и да прекарваш дните си в пълно неведение по отношение на окръжающите се обществени явления. Такава дезинтересованост от живота е свойствена изключително на животните, които, по собствената си природа, не подозират, че вън от тяхната кожа има някакъв си друг живот.

Обаче за човека това не е така, поне докато се повдигне малко нещо над егоистичните си материални интереси.

За голямо съжаление, треба да признаем, че още се намират невежи хора с мандат на управление, които се явяват решителни противници на възпитателните обществени институти, какъвто е театъра. Нам се вижда невероятно, че общинския съвет се повел по ума на един профан.

Ако общинския съвет не се вслуша в гласа на гражданите и о време не изправи грешката си, то нека бъде уверен, че един Яни Урумов не ще му измие петното, което той му нанесе.

 

Подобни новини

Вашият коментар