Дроневолюция

Дроневолюция

Две български компании са готови да пробият на международните пазари с иновативни решения

Дроновете вече са само средство в развитието на технологии, които предлагат бизнес предимство и дълбочинен анализ, основан на иновациите.

Малко след като дроновете станаха част от обичайния живот и бизнес, настъпи време за еволюция, която изисква технологични комбинации от хардуер и софтуер, които да посрещат нуждите на потребителите с една крачка напред. Американският експерт в сферата Колин Сноу пише, че очаква все повече икономически сектори да се възползват от възможностите им, и по-бавен, но стабилен ръст на компаниите в сектора.

Жулиета Димитрова, изпълнителен директор на Pro Drone Sys, и Йордан Мераков, изпълнителен директор на Power Drone, не са нови лица в сферата. Те еволюират с разработки в областта на роботиката и аналитичната дейност в традиционни и стратегически сектори като селско стопанство, геодезия и минно дело, застраховане, пренос на електроенергия.

„Намираме решения на проблеми, на които до момента няма разрешение“, казва Жулиета. Тя обяснява, че поради липсата на вярна във времето и прецизна информация за видовете почва и за индивидуалното състояние на растенията, се използват много торове в земеделието. Чрез техните дрон системи се доставя тази липсваща информация, превръща се в дигитална технологична карта и се преразпределя и намалява  количеството на торове с до 30%, а добивите в зърнопроизводството нарастват с до 40%. Чрез патентованата от компанията демпферна система на дрона, се достига геодезически точност до 2 см, налична в почти реално време, което повишава ефективността на работата на геодезистите до 20 пъти в лесно достъпни и до 50 пъти в пресечени терени.

Power Drone е проект, свързан с анализа на данни от автоматизираната техническа инспекция на електропроводи с дронове. Специална софтуерна платформа за обработка на данните дава възможност за бърза реакция, превенция и избягване на аварийни ситуации при аварии и за планиране на по-голяма ефективност. „Нашите услуги са насочени към решаване на проблема с ежегодните технически инспекции на мрежата на електроразпределителните предприятия (ЕРП). Използваме дронове за събиране на висококачествени изображения и обработваме информацията с алгоритми за изкуствен интелект за разпознаване на изображенията. По този начин идентифицираме проблемните и слаби места по мрежата, независимо от терена, и ги предоставяме в дигитализиран и лесен за обработка вид“, пояснява Мераков.

И двата проекта стартират със собствена инвестиция, като Жулиета и Йордан разчитат много на предишния си опит и на сътрудничеството си със специалисти в различни области, много различни от ИТ сферата и въздухоплаването. Жулиета разказва, че три години е работила с конструктори, програмисти, агрономи, геодезисти и различни изследователи от Аграрен университет Пловдив, БАН и Тракийски университет, използвали са технологии на НАСА и собствени разработки за машините.

Power Drone работи с български разработчици на софтуерни и дрон технологии, които могат да предложат интересни решения, съобразно специфичните нужди на проекта. “Дронът е само средство, с което събираме данни, и имаме пълната свобода да подбираме най-подходящото летателно средство съобразно работата ни”.

Интересен факт е, че и двете компании са създадени с лични средства, за да решат конкретен проблем, което е изключение в тази ниша. „Започнахме преди 4 години и постепенно изпълнихме пилотни проекти с трите ЕРП в страната. Резултатът от това е, че към днешна вече имаме валидиран бизнес кейс и изпълняваме нови проекти“, казва Йордан. Той разчита и на външно финансиране от бизнес ангели и инвестиционни фондове.

Основното предимство и на двете фирми е възможността да добиват и анализират информация „навременно и на достъпна цена в големи мащаби“, както казва Жулиет. Йордан допълва, че основната разлика между Power Drone и основните им  конкуренти е начинът на събиране на данни и последващата им обработка, така че да се идентифицират фини технически проблеми, които предизвикват аварийни ситуации. Той разказва, че при два от инспектираните електропроводи близо до София са успели да помогнат за 7-кратното намаление на непланираните изключвания.

И двата проекта са излезли от крехката възраст на стартъпите и са преминали през фазата „образоване“ на потребителите. Според Жулиета демонстрациите, пилотните проекти, работата  с университети и публикациите са дали резултат, „но само находчивите и бизнес ориентираните търсят иновацията“. Признанието идва и с присъединяването към оперативния център на John Deere – онлайн базирана платформа за прецизно земеделие. „В крайна сметка иновативните решения трябва да имат и икономическа обосновка и да предлагат по-ниски оперативни разходи на клиента. Ако преди 5 години  ЕРП дружествата гледаха с недоверие на дрон инспекции на електропроводите, днес някои клиенти сами търсят подобна услуга“, казва и Йордан.

И двете компании се стремят да излязат на международния пазар със системи, които са една крачка по-напред в дроневолюцията. Йордан посочва използването на алгоритми за изкуствени интелект и невронни мрежи като предпоставки за усъвършенстването на аналитичната софтуерна платформа и за разработването на решения за автономни дрон инспекции без операторска намеса. Drone Power ще изпробва нововъведенията в предстоящите проекти в Румъния и Северна Македония. „Електрическите мрежи и елементи са доста сходни навсякъде по света, затова е сравнително лесно да адаптираме продукта към всеки нов пазар и съгласно специфичните потребности“, казва  той.

За Жулиета следващата цел е достъпването на международните пазари, като основен фокус са Европа, Австралия, Северна Америка. Тя завършва с увереността, че и двете фирми имат място в дроневолюцията, защото „проблемите, които решаваме, са световни, а нашето решение е лесно, бързо и на достъпна цена“.

Подобни новини

Вашият коментар