Димо Димов отмени наредба #ТАКСАСПОКОЙСТВИЕ използвана безцеремонно от Филчо Филев

Димо Димов отмени наредба #ТАКСАСПОКОЙСТВИЕ използвана безцеремонно от Филчо Филев

Председателя на Общински съвет Провадия – Димо Димов публично оповести отменянето §.8 от ПЗР на печалната Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община Провадия.

Тази разпоредба гласеше, че Община Провадия няма да извършва услуги на граждани, които имат задължения към общината, с изключение на издаването на актове за брак, раждане и смърт, или така нареченото гражданско състояние. Така години наред преди да бъде обслужен гражданин от община Провадия му се искаше бележка за липса на задължения. А ако имаше – му се отказваше да му се извърши услугата, докато не си плати.

Тези действия на администрацията – преди да ти свършат нещо, да ти искат те нещо – бяха печално известни на хората като #ТАКСАСПОКОЙСТВИЕ.

Отменената разпоредба се прилагаше безцеремонно по времето на управлението на бившия кмет Филчо Филев и многократно в залата на общинския съвет е дискутирана, като спорна, като според бившия кмет Филев, това едва ли не бе един от най-сигурните начини за пълнене на хазната.

Да се принуждават хората да си плащат задълженията /някой път и недължими, но когато ти е необходим документ, скица или данъчна оценка – плащаш/ към настоящия момент се оказа, че е било незаконно, или по – точно не почиващо на закон или друг законов нормативен акт.

#ТАКСАСПОКОЙСТВИЕ   

Константин Пенчев омбудсман на РБ до 2015г. по време на действие на провадийската разпоредба #ТАКСАСПОКОЙСТВИЕ разказва, че по време на дългогодишната си работа като съдия и адвокат никога не се е сблъсквал с явление като днешната бюрокрация. Вместо да са в услуга на гражданите, на много места чиновниците издевателстват над тях с абсолютно незаконни практики: „За да издадат даден документ, те изискват от гражданите да им носят като някакви куриери документи от други служби. Сякаш сме в 19-и век. Тази практика няма нищо общо с добрата администрация, която сама се снабдява с нужните ѝ документи и справки. Гражданинът отива да си извади скица на имот или данъчна оценка, а в съответната общинска служба му заявяват, че първо трябва да им представи документ за платени данъци. Услугата няма нищо общо със събирането на данъци и обвързването на двете е незаконно.“

ВАЖНО:

Всеки, който може да докаже настъпили вреди от неизпълнение на услуги от община Провадия, по времето на Филчо Филев, оправдано от администрацията с нищожната разпоредба, че гражданинът имал задължения към общината, може да потърси обезщетение за настъпилите вреди.

ПРОВАТОН

Подобни новини

1 Comment

  1. ива
    04.12.2019 at 14:38 Отговори

    този човек -ДИМО ДИМОВ има честни, добри очи,и ще е много полезен за хората.И много умен.Да му пожелаем здраве и успешна нова година.Ива,Варна

Вашият коментар