Габърница обновена с нова спирка и парк – снимки

Габърница обновена с нова спирка и парк – снимки

Скоро село Габърница, община Ветрино се сдоби с нова спирка за обществен транспорт.

Придобивката е неочаквана за гостите на китното селце. Тя е осъществена с помощта на кмета на Община Ветрино д-р Димитър Димитров и самата община.

Нова табела има и кметството.

За големите градове, това не би било новина, но за малките населени места е индикация за грижа към малкото жители, което е от голямо значение за общността.

Табелата е поставена със собствени средства на общината.

Тази година кметство Габърница, община Ветрино взе участие в национална кампания „За чиста околна среда – 2019г.“ с проект на тема: „“Създаване на кът“ на МОСВ и ПУДООС.

Проекта е класиран за финансиране и е един от малкото одобрени проекти на кметства в Област Варна за участие в национална кампания „За чиста околна среда – 2019г.“ за създаване на кът за отдих както за деца, така и за възрастни и туристи.

В рамките на проекта е почистена съществуващата тревна растителност, доставени са и монтирани детска люлка, беседка, пейки и кошчета за отпадъци. Ремонтирана е и възстановена декоративната ограда и с доброволен труд са засадени многогодишни растения. По този начин с дружни усилия на администрация и доброволци, село Габърница се сдобива с чисто нов и уютен парк.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ е ежегоден. Финансирането на одобрените проекти на общини и кметства е до 10 000 лв. Част от целите на кампанията е реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, което е постигнато в село Габърница, както и да се формира позитивна нагласа към природата и желание за опазване на околната среда.

 

Подобни новини

Вашият коментар