Определиха нова дата за делото за избор на кмет в село Бозвелийско

Определиха нова дата за делото за избор на кмет в село Бозвелийско

Съдебен състав на Административен съд – Варна отсрочва адм. дело № 2991/2019 г. от 05 декември 2019 г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 декември 2019 г. в 09.00 ч.

Отлагането на съдебното заседание се налага, поради закъснение на заключението по допуснатата от съда комплексна /техническа и химическа/ експертиза, която постъпи в деловодството на съда на 4 декември 2019 г.

С оглед краткия срок за уведомяване на страните и предоставяне на възможност да се запознаят със заключението по допуснатата експертиза, както и да изразят становище по същото, съдът намира, че следва производството по делото да се отсрочи за разглеждане на посочените дата и час.

Подобни новини

Вашият коментар