За първи път! Инж. Жоро Илчев организира среща с граждани СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ относно обществено обсъждане за саниране на сгради

За първи път! Инж. Жоро Илчев организира среща с граждани СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ относно обществено обсъждане за саниране на сгради

За първи път в Община Провадия се организира среща с граждани СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ относно обществено обсъждане по дадена тема

На 19 декември, четвъртък, от 18:00 ч., зала 119–та в сградата на Община Провадия ще бъде проведена среща с граждани по повод финансиране на саниране на сгради с до 35 самостоятелни обекта, по проект „Енергийна ефективност в периферните райони – 3”.

Провеждането на срещата в извънработно време е изключително полезно, тъй като ще могат да присъстват заинтересовани граждани, които са работещи и провеждането на публични обсъждания в рамките на работното време значително ги препятства от участието им в тях (ПРОВАТОН припомня, че Филчо Филев организираше всички обществени обсъждания само през работно време, умишлено, за да могат по-малко граждани да присъстват и съответно замислените планове на ФФ да минават почти незабелязано от гражданите).

По своему тази среща – обсъждане в извънработно време е и СВОЕОБРАЗЕН ПРЕЦЕДЕНТ за Община Провадия. Затова от страна на жителите й се оценява положително.

Поканата за информационна среща на Общинска администрация – Провадия е насочена към граждани от многофамилни жилищни сгради с до 35 самостоятелни обекта. Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програма “Региони в растеж” (2014-2020 г.) по мярката “Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

По тази програма вече 28 български общини ще имат достъп до 14,5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради. Основна цел е с инвестицията да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 2013-2025 г.

Това са  градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност и др.

Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар