Филев иска проверка на площите на заведенията. Сами си ги увеличавали неправомерно.

Филев иска проверка на площите на заведенията. Сами си ги увеличавали неправомерно.

На последната декемврийска сесия за 2019г. на Общински съвет Провадия по време на разглеждане на точка от дневния ред за отдаване на площ за поставяне на кафемашина, заместник кмета инж. Парушев съобщава констатация по направена проверка. Новото управление на общината е направила проверка за законността на поставени кафемашини, вендинг – автомати и др. съоръжения от този тип в общината.

Оказало се, че близо двадесет и два обекта има сложени незаконосъобразно. Според думите на заместник – кмета има още толкова, които са сложени по съответните правила.

Вземайки повод от направената констатация общинския съветник по настоящем и бивш кмет Филчо Филев, настоятелно напомня, че е задължение на общинската управа да провери не само преместваемите обекти – кафе-автомати, хладилни витрини и т.н, включително и тротоарните площи, които ползват заведенията. Според Филев заведенията в Провадия сами си  увеличавали площите неправомерно. Освен площите на заведенията Филев иска да бъдат проверени кои (бел.ред.: очевидно заведения) и как си плащат данъците.  Цитат от протокола от заседанието на Общинския съвет:

Изказване на инж.Филчо Филев „ Уважаеми г-н Парушев, Усетих изказването като упрек. В интерес на истината администрацията трябва да си върши работата. И 2011 г. покрай изборите, и 2015г., а предполагам и сега има извършени действия, които са малко в разрез с действащите правила. Ваше задължение е да проверите не само преместваемите обекти – кафе-автомати, хладилни витрини и т.н., включително и тротоарните площи, които ползват заведенията. Те си ги увеличават неправомерно.  Трябва да проверите дали няма съоръжения на уличното осветление. Случват се и такива случаи. С моя заместник сме откривали такива, когато сме били в администрацията. Включително трябва да се провери – Кои, как си плаща данъците? Кои не ги плащат? Какви действия да се предприемат? Много работа има. Поздравявам ви, че сте проверили това нещо и ви пожелавам да продължите в тази насока.”

Не става ясно защо са визирани годините 2011 и 2015, когато, както е известно, са се провели местни избори. И не е ясно, ако същия има някакви данни оттогава до новите избори през 2019г. (8 години и 4 години), дали е противодействал и ако не е – защо не е действал, както съветва новите управляващи, „да си върши работата“.

Въпрос в подобен смисъл задава Председателя на ОбС Провадия – Димо Димов:  „Аз само искам да задам един въпрос. Въпрос към бившата администрация. Тези кафе-автомати, вендинг-машини и така неправомерно поставени съоръжения, предполагам, че не са от изборите или от скоро, от една седмица. Тях някаква проверка не успя ли да ги установи преди, когато вие отговаряхте за тези неща?  Просто, очаквате нещата да се случват много бързо в момента. Не виждам как са се случвали тогава. Това ми е въпросът. Благодаря.” 

Дали прескачането на Филев от неправомерно поставените кафемашини на площите на заведенията в Провадия, не е резултат на накърненото му его от загубването на изборите, е най – логичния въпрос. Защо ли? – защото през 2017, 2018 и т.н. никой нищо не споменаваше за „неправомерно увеличаване на площи на заведения“.

Подобни новини

Вашият коментар