Кметът Жоро Илчев показа твърда ръка на общественото обсъждане за бюджет 2020 в Провадия

Кметът Жоро Илчев показа твърда ръка на общественото обсъждане за бюджет 2020 в Провадия

На 20 януари 2020 година от 17:30 часа в зала 119 на общинска администрация Провадия се състоя публично обсъждане на Проектобюджета на Община Провадия за 2020 година.

Обсъждането се проведе при голям интерес от страна на гражданството. Освен граждани, присъстваха и ръководители и служители на администрацията, ръководители на социални услуги, кметове и кметски наместници, общински съветници.

Гражданите направиха редица предложения, относно подновяване на изкуствената настилка на спортната площадка в центъра на града, очакъляване на околоблоково пространство с цел увеличаване на паркоместата на ул.Р.Даскалов със собствено съфинансиране от живущите, завишаванe на общинското дофинансиране на спортните клубове и туристически дружества от бюджета на общината, освежаване на военните паметници в Община Провадия и др.

По повод МБАЛ „Царица Йоанна Провадия“ ЕООД питане отправи директора на болницата д-р Светослав Неделчев: “В бюджета на общината няма предвидени средства за болницата”, каза той. “Досега съм водил разговори с кмет и заместник кмет и винаги са обещавали да има средства за болницата. В предвидените средства за капиталови разходи няма предвидено за ремонт на болницата, която е изцяло 100% общинска собственост. Това ми е въпроса за капиталовите разходи.”

/д-р Светослав Неделчев/

Кметът на общината инж. Жоро Илчев разсея всякакви съмнения за закриване болницата, но поиска резултати: “Докато аз съм кмет на Провадия, болницата няма да бъде закрита. На тази болница общината многократно е помагала и то с доста сериозни суми. За мен лично това е било правилно решение. Трябва обаче болницата да покаже, че прави необходимото за развитието си. Ако раздаваме пари на всяко искане и насреща няма контрол, то няма връщане на тези заеми. От анализа, който успяхме да направим, там се разходват много средства напр. за ток. Няма как да не е така, защото знаете какво е отоплението. Към средата на годината се надяваме да газифицираме и очакваме сериозни икономии. Има различни възможности за газифициране.”

Главния счетоводител на общината Катя Пеева също взе отношение по дълга на болницата към общината: “От Министерството на финансите ни питаха за дълга. Искат да се представи план за погасяване. По закон ние като община сме ограничени с отпускането на средства. Единствено може да се подпомага болницата със заеми, ремонти, техники. Вече доста голяма сума, като заем е отпусната на болницата и трябва да ни се представи план за погасяване. Ако болницата изпадне в крайна нужда, като в края на миналата година не беше плащала три месеца ел.енергия и ни се обаждаха от енерго – дружеството, общинския съвет ще трябва да вземе отношение, тогава ще се наложи да дадем нов заем.”

/д-р Дамян Неделчев/

След други питания и предложения от граждани, почти към края на обсъждането директора на болницата д-р Светослав Неделчев отново взе думата и подчерта, че макар в тази зала да са се водили десетки разгорещени дискусии за болницата, сега има чувството, че с много лека ръка е подминат въпроса. И отново подчерта, че е говорил с кмет и заместник кмет, без да уточнява кой точно визира (естеествено най-вероятно да е говорил с Филчо Филев и Анатоли Атанасов, но те вече не са на власт и свободията вече я няма).

Изказване направи и главния счетоводител на болницата, който обясни, какъв е фонд работна заплата в болничното заведение и че парите не стигат, и поради това няма как да се даде искания план.

Кметът на общината инж. Жоро Илчев с твърд тон отсече, че на общината й е ясно, че болницата не може без помощ от общината, но че очакват в общината исканите от болницата планове, разчети и отчети, включително и за икономии и заяви ясно „Нямам против да се отпуснат на този етап средства, но искам вие да предложите как да стане това, без да ни вкарате нас в затвора.“. По отношение на разходите заяви, че прави впечатление назначението на пенсионирани с няколко хиляди лева заплата от бюджета на болницата и че не намира по принцип за редно служебни автомобили да се ползват като лични. Затова отново призова да се даде план за оптимизиране на разходите или т.нар. икономии.

Темата на обсъждането приключи с уговорка за бъдеща среща по повод болницата, предвид и съобщеното на общественото обсъждане от д-р Иво Гочев, че има нов стандарт за образна диагностика и е необходимо спешно закупуването на нова апаратура на стойност 30 000лв.

    /на снимката е д-р Иво Гочев, човекът който се крие е бившият кмет Филчо Филев, а в далечината винаги намръщения е Анатоли Атанасов – Кивито/

Кметът на общината инж. Жоро Илчев отговори и на останалите поставени въпроси, като набеляза и бъдещите дейности, заложени в проектобюджета за 2020 година: препроектиране на околовръстния път на Провадия, изграждане на инфраструктура за довеждане на минералната вода до парк Минерални бани, основен ремонт на централния площад в Провадия, основен ремонт и модернизиране на общинския пазар. Кмета нж. Илчев уведоми присъстващите в залата за проявен инвеститорски интерес към бутилиране на водата от минерален извор „Ерека“, както и към ремонтиране и пускане в действие на Градския басейн в Провадия. Кмета каза също така, че по негово настояване Министъра на образованието е предоставил безвъзмездно нов автобус за ученици, а следващото което щял да иска от него е осигуряване на финансиране на недовършената сграда до първо училище. 

Освен оповестеното дотук за бюджет 2020 на община Провадия, на обсъждането стана ясно конкретно по пера и подробно как е разпределен бюджет 2020. От тях над половин милион е общинското финансиране на детските градини, а общо по функция образование има заложени над 11,5 милиона лева, близо половин милион е държавното финансиране на дома за възрастни хора, 200 000лв. са предвидени за ремонт на зала 119 в общината.

Отделно от това близо 30 000лв. са предвидени за видеонаблюдение в гр. Провадия. А 8 520 лв. са предвидените и осигурени общински средства за обследване на недовършената сграда до ПГХРТ”Цар Симеон Велики” – Провадия.

Подобни новини

Вашият коментар