Край на анонимните банкови сейфове. Всеки превод на човек от властта над 150 евро – под лупа

Край на анонимните банкови сейфове. Всеки превод на човек от властта над 150 евро – под лупа

Анонимните сейфове в банките вече са забранени.

Общи екипи на БНБ и на ДАНС ще проверяват на място съмнителни за пране на пари банкови операции, преводи или сейфове. Това предвижда съвместна инструкция на двете институции, която бе публикувана в “Държавен вестник” в петък и вече е в сила. Изискванията, които въвежда, са записани в еврорегламенти и в промените на Закона за пране на пари.

От 1 януари 2020 г. всяка банкова операция на човек, който е или е бил политик, се проверява за произход на парите, основание за плащане и получател, ако е над 150 евро. Причината е, че политиците са определени като рискови за корупция. Трезорите и другите финансови институции могат да откажат да открият сметка или да извършат превод, ако преценят, че той е рисков.

Всяка година ДАНС ще предоставя в Брюксел списък с хората, заемащи висши държавни длъжности. Банките ще са длъжни да правят разширена комплексна проверка на клиентите си от този списък, както и на хора, свързани с тях. Според последните промени в списъка задължително ще са президент, премиер, министри и техните заместници, депутати, членовете на Конституционния и на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии. За свързани с тях лица се приемат не само кръвни роднини или свързани чрез брак, но и такива, с които те живеят на семейни начала.

На банките вече е забранено да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в публичен регистър, който ще се води от Националната агенция по приходите. Брокерите на имоти пък ще докладват не само за клиенти, които купуват

Подобни новини

Вашият коментар