Първото върнато решениe на новите общински съвети в обл.Варна е на Вълчи дол

Първото върнато решениe на новите общински съвети в обл.Варна е на Вълчи дол

Новите общински съвети в област Варна и цялата страна се сформираха след местни избори 2019 в края на миналата година. Контрол над решенията на всички общински съветници в област Варна пръв извършва Областния управител.

Съгласно закона всички решения на общинските съвети се изпращат до областна администрация в определен срок. Там решенията се проверяват дали са законосъобразни.

Първото връщане на решение на общински съвет от област Варна за новия мандат 2019 – 2023 е на решение на Общински съвет Вълчи дол. То е за одобряване ПУП – парцеларен план за обект електрозахранване и водоснабдяване на имот в Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Областния управител на Варна Стоян Пасев е върнал за ново разглеждане от общинския съвет във Вълчи дол, тъй като е установил, че сервитута и трасето преминават през държавни и частни имоти. Държавните имоти представлявали републикански пътища, които били под управлението на АПИ. По достигналата до областния управител преписка по решението, нямало изразено становище на тези заинтересовани страни през чиито имоти минавало трасето, нито доказателства, че на тези лица е съобщено, освен публикация в Държавен вестник установена при служебна проверка.

Друг мотив на областния управител в заповедта му за връщане на решението е чл.26, ал.2 от Закона за пътищата за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура.

Подобни новини

Вашият коментар