Започва се! Ще правят нов Център за възрастни хора за над половин милион лева в Провадия по европроект

Започва се! Ще правят нов Център за възрастни хора за над половин милион лева в Провадия по европроект

Кмета на Община Провадия д.т.н. инж. Жоро Илчев е входирал докладна за кандидатстване по проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Община Провадия е бенефициент и подготвя проект по „Подкрепа за деинституционализания на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Определено е на територията на общината да бъде изграден и разкрит Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 души.

Теренът, предвиден за Центъра, се намира между МБАЛ Царица Йоанна и Центъра за спешна помощ. Изборът на мястото е на база на функционалните изисквания и насоки за изграждане на нова инфраструктура.  Допустими дейности са строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността , доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сгради, като целта е осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване на достъпа за възрастни хора.

За община Провадия е определена максимална допустима безвъзмездна помощ в размер на 540 000лв.

Съфинансиране не се изисква, а строителството и дейностите трябва да бъдат приключени в 24 месечен максимален срок. До приключване на строително – монтажните работи, ще се стартира създаването на тази социална услуга.

Социалната услуга ще се поддържа най – малко 5 години след датата на приключване на проекта.

Малко история: За терена, на който се предвижда да бъде изграден новия Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 души, който е между Болницата и Поликлиниката през 2014г. по времето на кмета Филчо Филев бе обявено, че е кандидатствано за финансиране за изграждане на  център за ромска култура. Наименование на проекта бе: Изграждане на център за ромска култура. Основни дейности: Проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи. Исканото финансиране тогава е било 180 246,00 лева. Проекто-предложението е подготвено с идеята, сградата която ще се построи да функционира като културен дом/читалище.

Даже от общината бяха обявявили тогава още, че след преглед и оценка на проектните предложения от междуведомствена комисия към Министерски съвет, с ПМС№19/07.02.2014г., са одобрени проекти на община Провадия, един от които е с наименование на проекта: Изграждане на център за ромска култура. Одобрено финансиране: 120 000 лв. – 100% от ПИП.

Такъв център за ромска култура, обаче не се построява, въпреки, че се твърди, че е спечелено финансиране. През 2017г. граждани сигнализират в социалните мрежи, че на сайта на общината за проекта за ромска култура е отбелязано, че е изпълнен. Игрите на Филчо!!!

Гражданин във ФБ: „Изглежда, че имаме център за ромска култура?! Кликнете върху линка, увеличете до 250 % за да може да се чете нормално и разгледайте ред 27: http://www.provadia.bg/vid2/1098.pdf  През м.Януари 2014г. заложени в проекта 180 246.00лв., одобрени 120 000лв. и като изпълнение, пише “изпълнено”.“

Друг гражданин пише „Явно не си познаваме достатъчно града. Сега сигурно ще започнат и да го ремонтират.“ – въпреки официалните записи и обещанията в миналите мандати, центъра за ромска култура остава неизпълнен от управлението на Филчо Филев и заслужено става обект на подигравки сред гражданите.

Към настоящия момент вече е определено на територията на общината на посоченото място да бъде изграден и разкрит Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 души. За община Провадия е определена максимална допустима безвъзмездна помощ в размер на 540 000лв. Съфинансиране не се изисква, а строителството и дейностите трябва да бъдат приключени в дву – годишен срок.

В случай, че опозицията, която е съставена от бившите управляващи не спънат проекта (от злоба и инат, че те просто НЕ МОГАТ), той ще бъде осъществен с евросредства без да се изисква доплащане от страна на общината.

Докато ГЕРБ градят, в БСП ще се избият кой да застане начело на организациите им.

Отстарни погледнато изглежда много жалко! 

Филчо сигурно се изяжда от яд, че отказа да влезе в ГЕРБ през пролетта на 2015 – та г.

Очаквайте скоро новата рубрика на ПРОВАТОН за бандитското разграбване на община Провадия през годините на прехода.

Дори и да не бъдат арестувани хората злоупотребявали с постовете си ПРОВАДИЙЦИ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ! Дължим им го!

Подобни новини

Вашият коментар