ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ НАГРАДИ ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 2020

ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ НАГРАДИ ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 2020

През месец януари 2020 година се състояха Общинските ученически игри. В спортната надпревара взеха участие общо 165 ученици.

Игрите се проведоха в един вид спорт – волейбол, в няколко възрастови групи: 5-7 клас момичета и момчета, 8-10 клас юноши и девойки, 11-12 клас юноши и девойки.

На 25.02.2020г. се проведе награждаването на отличените участници.

Грамотите и купите връчи лично кмета на Община Провадия д.т.н. инж. Жоро Илчев. Кметът поздрави учениците и треньорите им и пожела успех на областните състезания.
В залата присъства и госпожа Стефка Христова, зам. – кмет на Община Провадия.

КЛАСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ – 2020

Волейбол 5-7 клас момчета:
1 – во място: ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Блъсково
2 – ро място: СУ „Димитър Благоев”
3 – то място: ОУ „Иван Вазов”
4 – то място: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Градинарово
5 – то място: ОУ „Васил Левски” с. Бозвелийско

Волейбол 5-7 клас момичета
1 – во място: СУ „Димитър Благоев”
2 – ро място: ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Блъсково

Волейбол 8-10 клас юноши
1 – во място: СУ „Димитър Благоев”
2 – ро място: ПГСС „Земя”

Волейбол 8-10 клас девойки
1 – во място: СУ „Димитър Благоев”
2 – ро място: ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Блъсково
3 – то място: ПГХРТ „Цар Симеон Велики”

Волейбол 11-12 клас юноши
1 – во място: ПГСС „Земя”
2 – ро място: СУ „Димитър Благоев”

Волейбол 11-12 клас девойки
1 – во място СУ „Димитър Благоев”

Подобни новини

Вашият коментар