СФОРМИРАХА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ, КМЕТЪТ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД С МЕРКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

СФОРМИРАХА ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ, КМЕТЪТ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД С МЕРКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

На 8 март т.г. спешно бе сформиран Областен кризисен щаб заради коронавируса. Часове по-късно със заповед на кмета на община Долни чифлик Красимира Анастасова бе назначен и Общински кризисен щаб. Г-жа Анастасова и представителите на щаба се събраха и набелязаха мерки за борба с коронавируса. Те не са по-различни от предвиденото в заповедите на министъра на здравеопазването и препоръките, които дават Районните здравни инспекции, Регионалното управление на образованието във Варна и Агенцията за социално подпомагане. Хората трябва да ги спазват стриктно, но без да изпадат в паника – все пак е грип, но възрастните хора трябва да са много внимателни и да избягват групови срещи или мероприятия като сбирки в клубовете на пенсионера, подчерта г-жа Анастасова. Добрата новина е, че резултатите от изследванията за коронавирус на хора във варненската Инфекциозна болница са отрицателни, заяви г-жа Анастасова.
Днес кметът издаде и заповед с препоръчителни мерки с цел намаляване на риска от заболяване с коронавирус COVID-19. В нея се препоръчва ограничаване на провеждането на масови прояви на закрито, както и пътуванията във връзка с обмяна на опит по различни програми на ученици; засилване на дезинфекционния режим във всички детски, учебни, социални и обществени сгради, ведомства и институции.

В ранния следобед в общинската администрациясе проведе извънредна среща на ръководството на общината с директорите на училища и детски градини, ръководители на социални услуги, кметове на кметства и кметски наместници и ръководители на други звена на бюджетна издръжка. Г-жа Анастасова запозна присъстващите в детайли със заповедта с мерките, които общината взема срещу разпространението на коронавируса. На срещата стана ясно, че в момента хората предпочитат да не пускат децата си в детските градини от съображения за сигурност. Забавачките обаче няма да се затварят и ще приемат деца в сборни групи. На входа им обаче ще има стриктен медицински контрол, за да не се допусне болно дете в тях. Има и достатъчни количества дезинфектанти. Социалните институции също ще продължат своята дейност, но отново със завишен медицински контрол.

„В момента имаме покана от побратимената ни община Грюнхайде за посещение на 10 младежи в Германия, но за съжаление, ще трябва да я откажем“ – каза г-жа Анастасова.

Поради важността на заповедта за борба с коронавируса я поместваме без съкращения.

ЗАПОВЕД
№ РД-698 от 09.03.2020 г.

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, както и с решение на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидемични мерки във връзка с регистрирани в България случаи на COVID-19 от 09.03.2020 г.

1. Въвеждам до второ нареждане следните конкретни за община Долни чифлик противоепидемични мерки, като условия за изпълнение на всички въведени противоепидемични мерки във връзка с регистрирани в България случаи на COVID-19, както следва:

1.1. Спазване на противоепидемичните мерки, определени със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД -01-117/08.03.2020 г.: преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в това число и кина; спортните мероприятия да се провеждат без публика; забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

1.2. Преустановяване на тренировъчните занимания на всички спортни клубове на територията на общината;
1.3. Преустановяване на индивидуалните и групови пътувания на всички клубове, самодейни състави;
1.4. Преустановяване на репетиции, събирания и други групови мероприятия;
1.5. При възможност закупуване и монтиране на антибактериацидни осветителни тела (лампи) в здравния център, информационните центрове, ДБТ и ДСП и други учреждения, които работят с граждани;
1.6. Преустановяване на свижданията и посещенията на външни лица в специализираната институция и всички социални услуги от резидентен тип: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с . Горен чифлик, Защитено жилище – с. Горен чифлик; Център за настаняване от семеен тип за лица с психични заболявания – с. Горен чифлик, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи – гр. Долни чифлик, Наблюдавано жилище – с. Солник.
1.7. Предприемане на засилени мерки чрез провеждане на строг филтър на здравословното състояние на децата на входа в детските градини и социалните услуги в общността – Дневен център за деца с увреждания – с. Рудник, Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Рудник, Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Долни чифлик, и Общностен център – гр. Долни чифлик;
1.8. Провеждане на засилени ежедневни мерки по дезинфекция на общите части на здравен център, административни сгради в общинска администрация и по населени места, както и в обществения транспорт;
1.9. Временно преустановяване на профилактичните прегледи, по сключени договори със служби по трудова медицина;
1.10. Временно преустановяване на масово мероприятие „трудова борса“ на ДБТ.

2. Нареждам на заместник-председателя и секретаря на КЩ да връчат копие от настоящата заповед на директорите на училища и детски градини, ръководители на социални услуги, кметове на кметства и кметски наместници и ръководители на други звена на бюджетна издръжка за сведение и изпълнение.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик

Подобни новини

Вашият коментар