Преустановява се достъпът на граждани до офисите на служителите в администрацията в Община Белослав

Преустановява се достъпът на граждани до офисите на служителите в администрацията в Община Белослав

Заповед с нови мерки, свързани с опасността от коронавируса, издаде днес кметът на Белослав инж. Деян Иванов. Като първа точка в нея е посочено да бъде преустановен достъпът на граждани до офисите на служителите в администрацията. Това съобщават от Общината. Разпредено е също обслужването да се извършва в Центъра за административни услуги, при повишени мерки на дезинфекционен режим. Оперативните дежурни да допускат само по един гражданин до гишето за обслужване.

Подаването на заявления за ползване на административни услуги, плащанията на данъци, такси и други административни услуги ще се извършват на едно гише. По преценка на гражданите заплащането на данъците за недвижими имоти и таксите за битови отпадъци може се извършва по банков път по сметката на Община Белослав в пощенските станции на страната, касите на Изипей и Фастпей и Държавна спестовна каса.

Контактите между граждани и служители могат да се осъществяват на телефон: 05112/3553, на номерата посочени за контакти на сайта на община Белослав и по имейл: obstinabeloslav@abv.com, а при неотложна необходимост – на гишето за прием на граждани на първи етаж. Обслужването на гражданите в кметствата ще се извършва като се създаде организация за недопускане струпване на много хора на едно място.

В заповедта на кмета инж. Деян Иванов е посочено още, трикратно в рамките на работното време, да се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията.

Подобни новини

Вашият коментар