Поставят паметна плоча на Станиш Бонев в село Кипра, община Девня

Поставят паметна плоча на Станиш Бонев в село Кипра, община Девня

По докладна записка на кмета на село Кипра, община Девня, Общински съвет Девня прие решение за поставяне на паметна плоча на Станиш Бонев Панайотов.

Известния  политик и държавник от времето на социализма, един от най-близките на Тодор Живков, почива на 29.01.2018г., на  87-годишна възраст.

В най – новата ни история е известен с това, че заедно с още 8 свои съподвижници от кабинета на Тодор Живков, осъждат България за нарушаване на човешките права в Страсбург. Те не искат обезщетение и съответно не получават такова, но пък печелят едно от първите дела в Европейския съд по правата на човека за забавено правосъдие.

Делото е заведено по жалба през 2001г. срещу Република България, подадена в Съда на основание на член 34 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Преди 1989 г. всичките деветима жалбоподатели са заемали водещи позиции в Министерския съвет (Правителството) и Българската комунистическа партия („БКП“). На 9 юли 1992 г. Главна прокуратура образува предварително производство срещу двадесет и двама бивши членове на Бюрото на Министерския съвет и Секретариата на Централния комитет на БКП, включително деветимата жалбоподатели и г-н А. Луканов и г-н О. Дойнов, по чийто жалби във връзка със същото наказателно производство бяха постановени решения на Европейския съд по правата на човека през 1997 г. и 2007 г. (Луканов срещу България, решение от 20 март 1997 г., Reports of Judgments and Decisions 1997‑II, и Дойнов срещу България, № 68356/01, 27 септември 2007 г.). На неуточнена дата жалбоподателите са обвинени в злоупотреба със служебно положение и незаконно присвояване въз основа на това, че между 1981 г. и 1989 г. са участвали в приемането на решения за предоставяне на финансова помощ или за отпускане на заеми. Става въпрос, според оповестените данни за отпускане на хуманитарни помощи на страни от третия свят.

След февруари 1993 г. наказателното производство е спряно. Производството е възобновено на 15 юни 1999 г. С решение на Софийска градска прокуратура от 28 януари 2000 г. наказателното производство срещу жалбоподателите е прекратено. Обвинението намира, че въпросните средства са били включени като разход в държавния бюджет, решенията са били приети без превишаване на правомощията, предоставени на обвиняемите съгласно действащото законодателство, и предоставянето на тази помощ е било в съответствие с международни задължения на Държавата.

Станиш Бонев и другите 8 жалбоподатели се оплакват пред  Европейския съд по правата на човека, че продължителността на производството е била несъвместима с изискването за „разумен срок“, заложено в член 6 § 1 от Конвенцията. Съдът обявява оплакването относно прекомерната продължителност на производството за основателно и приема, че е налице нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията.

Станиш Бонев е Народен представител в 51 Девненски избирателен район, Варненски окръг от 1981г. до 1986г. От докладната на кметицата на село Кипра с което се иска разрешение за поставяне на паметна плоча в негова чест, става ясно че Станиш Бонев се помни още в селото като негов спомоществовател, спомогнал в селото да се изградят 10 обекта.

В своята книга „Времето, в което живях и хората, с които работех“ проф. Станиш Бонев не пропуска да спомене село Кипра:

„Посетихме любимото ми село Кипра край Девня. Там беше семейството на Мутафов. Видях се със сина му Красимир, още неподвижен след прострелването с куршум в главата от негов приятел преди четири години. Обслужваше го майка му Марето. Вечерта дойде и Станка, бившата кметица, със съпруга си. В приятни спомени от депутатските ми години разговаряхме до полунощ.

Паметната плоча на Станиш Бонев ще бъде поставена в градинката на НЧ „Христо Ботев 1927“, с. Кипра, общ. Девня.

Подобни новини

Вашият коментар