Общинска администрация Аврен чрез ” Социално предприятие за обществено хранене ” ще предоставят безплатно топъл обяд

Общинска администрация Аврен чрез ” Социално предприятие за обществено хранене ” ще предоставят безплатно топъл обяд

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, възникналата епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на страната, общинска администрация Аврен чрез „Социално предприятие за обществено хранене“ разширява обхвата на патронажната грижа. Ежедневно безплатно ще се предоставя топъл обяд – основно ястие и ½ хляб на самотно живеещи възрастни лица без близки и роднини в населеното място, лица с увреждания, които нямат личен или социален асистент.

Заинтересованите лица могат да се обърнат към: Айше Османова – директор СПОБ, тел. 0885/212168; Христина Кондова – гл. специалист ЗСД, тел. 0894/497 077; кмета/кметския наместник на съответното населено място.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар