Община Аврен със съобщение към самотни и възрастни свои жители

Община Аврен със съобщение към самотни и възрастни свои жители

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Общинска администрация Аврен уведомява своите жители, които са самотни, в риск, възрастни лица без близки и роднини в населеното място, лица с увреждания и др., които спешно се нуждаят от съдействие за снабдяване с хранителни продукти, че могат да се обадят за помощ в община Аврен на следните телефони: 0894/497 077 – Христина Кондова – гл. специалист ЗСД и 054105/2250 – дежурен по община.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА ОБЩИНАТА

Подобни новини

Вашият коментар