Филчо Филев упорито настоява наем на земя от “Булгартрансгаз” да е 2 хил.лв., при предложение на ГЕРБ да е 16 хил.лв.

Филчо Филев упорито настоява наем на земя от “Булгартрансгаз” да е 2 хил.лв., при предложение на ГЕРБ да е 16 хил.лв.

Необяснимо предложение на бившия кмет на Провадия Филчо Филев, сега общински съветник от БСП, бе направено на сесията на общинския съвет в Провадия, която се състоя в края на месец февруари.

Кмета на Провадия д.т.н. инж. Жоро Илчев поставя пред общинския съвет, задачата съвета да определи наемната цена за 40 декара земя на общината, която Булгартрансгаз иска да наеме за складиране на тръби във връзка със строителството на газопровода до българо-сръбската граница.

Изказване на д.т.н. инж. Жоро Илчев:  „Уважаеми дами и господа, както виждате в докладната записка, има интерес за наемане на около четиридесет декара земя за складиране на тръби за изграждане на новия газопровод. Началната тръжна цена за отдаване на имота под наем е определена от експертна оценка на независим оценител при спазване на условията на Наредбата за реда за определяне на цени за земеделски земи. Доколкото земеделската земя е най-ниска категория, а именно десета категория т.е не е обработваема земеделска земя. Размерът на определената цена за отдаване под наем е 766,67 лв. за месец. Посоченият размер на наемната цена е ниска и затова предлагам на общинските съветници да преценят, каква да бъде реалната цена, за да може община Провадия по възможност за изкара повече средства отколкото е дадената цена от оценителя като имат предвид за какво ще се използва тази земя и кой ще я използва. Благодаря.

Действително независим оценител е направил оценка за наем на 40 дка земя – малко над 750лв за месец. Ниската оценка дава основание на всеки съветник да прави предложения, които трябва принципно да се водят от интересите на общината и това логично е по – висока стойност на месечния наем.

Веднага след кмета на Провадия първото изказване прави Коста Владимиров от листата на ГЕРБ, който предлага месечния наем, който да бъде събиран от Булгартрансгаз за 40 –те декара общинска земя да бъде 16 000 лв.

Изказване на Коста Владимиров: „Ще предложа повишение на цената. Така предложената цена от лицензираният оценител е пренебрежимо ниска – две стотинки на кв.м. Считам, че трябва да ценим повече релефа и географското положение на общината (БРАВО – забележка на ПРОВАТОН). Очевидно, заявеният интерес за възмездно ползване и наемане от страна на „Булгартрансгаз” е неслучайно, поради което считам, че една цена, която би защитила интересите на общината и би генерирала достатъчно приходи за каквито и да е разходи би била четиридесет стотинка на кв.м., … да бъде в размер на 16 000 лв., за площта от 40 дка, без включен ДДС. Допълнителен мотив за това е това, че се запознах се с тарифитена „Булгартрансгаз” за ползване не на газопреносната им мрежа, на мрежа за оптични кабели само там от точка до точка е 10 000 лв. без ДДС. Считам, че имат достатъчно финансов ресурс, за да си позволят да заплащат тази наемна цена. Благодаря.”

Изказването на Филев в точката не е изненадващо, без това е доста деен и активен (повече за заяждания) в изказванията на всяка сесия.

Изненадващото е, че след предложения вече наем от 16 000лв., Филев като бивш кмет и загрижен общински съветник (такъв ли е обаче или се само се прави) на Провадия предлага на два пъти наема да бъде гласуван в размер на 2 000лв !?! Предложението му е колегите му общински съветници да гласуват 8 пъти по – нисък размер на наема, или с 14 000лв. по – малко на месец. А за Провадия 14 000лв. на месец е солидна сума, която би била полезна за доста дейности в общината.

Изказване на Филчо Филев: „Искам да ви кажа, че съм запознат в детайли със строежа на газопровода до българосръбската граница. По стечение на обстоятелствата съм канен на индивидуални срещи !?! с „Булгартрансгаз”. Наистина пари имат. Сега, въпросът е оттук нататък какъв наем да се определи. Аз мислех да предложа на комисия две хиляди лв. на месец, … Предлагам изменение на цената според решението на ОбС. Моето мнение е за две хиляди лева на месец . … така или иначе и тръбите са изключително тежки на тях може да бъде извършвана някаква интервенция на мястото дали бластиране, дали допълнително облепяне със свой, вещество, което да ги предпази от корозия, някаква допълнителна механична друга обработка. На терена ще има много и всякакви отпадъци (разтягане на локуми, колкото искаш – забележка на ПРОВАТОН). Моето предложение е точка три да бъде – т.3 Определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 10 000 лв. Сегашната точка три да стане точка четири. Предложението ми за наем е две хиляди лева като това, което аз предлагам за размер на наема е съобразено с това, което сме правили до момента (т.е. да ощетяваме общината или да не смеем да искаме повече защото сме от БСП и никой няма да ни обърне внимание – анализ на ПРОВАТОН). Вярно, от деветдесет и девета до две хиляди и трета година се отдаваха терени на „Булгаргас” и на „Булгартрансгаз”, но трябва да бъдем реалисти в цената, която искаме. Благодаря.”

Равносметката – след направено предложение наемната цена да бъде 16 000лв, Филев веднъж изказва мнението си, че наема трябва да бъде 2 000лв. и точно два пъти след това го предлага, под формата на предложение което трябва да се гласува.

На въпрос на Димо Димов-председател на ОбС ПровадияГ-н Филев, преди да седнете ще помоля да уточните тези две хиляди лева са на месец за целия имот, както е написано, без ДДС.”за трети път Филчо Филев отправя своето предложение за 8 пъти по – ниска цена от предложената преди него и казва: „Две хиляди лева на месец начална тръжна цена за целия имот без ДДС.”

В изказването си той разказва на колегите си съветници и на всички в залата, че е имал индивидуални срещи с  „Булгартрансгаз” и сам потвърждава „Наистина пари имат.“ /– цитат Ф.Филев/. Нека да си помислят хубаво провадийци – кое тогава го кара да предложи с 14 000лв. по – ниска цена, и то с призив в края на изказването „да бъдем реалисти“?

Да, а сега нека да бъдем реалистиБулгартрансгаз иска да наеме 40 декара земя на общината, която да използва за складиране на тръби във връзка със строителството на газопровода до българо-сръбската граница – един проект за милиони и милиарди. Да бъдем реалисти и общината да им иска 16 000лв. наем за 40 дка или 2 000лв. наем за 40 дка общинска земя?

Наистина, нека да бъдем реалисти!

Едва след изказване на друг общински съветник от листата ГЕРБ и преди гласуване на постъпилите предложение, Филчо Филев явно усетил, че вече не е актуален, оттегля от място предложението си за две хиляди лева на месец начална тръжна цена за целия имот без ДДС.

Стига се общинските съветници да гласуват решението да бъде отдаден чрез търг имота от 40 дка за 16 000лв. начална месечна наемна цена и какво да видим?

От поименното гласуване става ясно, че от общо 21 съветника, 3 – ма са „против”, Филчо Филев и Милена Драгнева са „въздържали се”, а “хитреца” Христо Драгомиров Гичев точно преди гласауването “му се наложило да излезе от зала 119-та”.

Имената им може да видите долу на снимката:

 

Защо шест съветника са против в хазната на общината да влизат по 16 хиляди лева от наем, платен от състоятелната „Булгартрансгаз”, които искат да ползват провадийските общински земи и да си плащат за това – всеки сам да си прецени ИЛИ ПЪК ДА ГИ ПИТА, КАТО ГИ ВИДИ ИЗ ГРАДА?

Провадия е малък град и всеки се познава.

Нека тези които са гласували за тях, пък и не само те да ги запитат като ги срещнат какви са им аргументите да ощетяват общината при всеки удобен случай?

И не трябва ли като общински съветници избрани от провадийци да са преди всичко – ДОБРИ СТОПАНИ?

 

Подобни новини

3 Comments

 1. илхан
  21.03.2020 at 16:33 Отговори

  правилно са постипили новото местно правителство успех

 2. Гого
  21.03.2020 at 22:51 Отговори

  В Бургас г-н Домусчиев е вземал по 5 евро на квадратен метър за складиране на тръбите на пристанището! Турците са искали по 12 евро на квадратен метър но на Братятя Руснаци им се е видяло скъпо и предпочитат България за складиране на тръби! Това го знам,защото Аз работих там по подготовка и транспортиране на тръбите към Турция! За къкви мижави стотинки говорим… и 16000 са малко! 40 декара са 40 000m²…сами си направете сметка за какви пари става дума…Господа общински съветници,вие в кой свят живеете,знаете ли изобщо за какво ставадума или просто фигурирате там…
  Тези хора”общинских съветници”, я дават без пари,просто я харизват но явно някой добре ще се нагуши от разликата в цената… но няма да са те!!!

 3. Румен
  22.03.2020 at 17:07 Отговори

  Гого,Гого… И вие, бедни ми, скудоумни общински съветници…Колко било взимало пристанището в Бургас? Ами то за това е пристанище. Това са съоръжения, които струват много пари и които могат да спечелят и от друг клиент от собствеността си. Я да видим какво злато оферира община Провадия? 40 декара земеделска земя от последната, 10-та категория? Колко други потенциални наематели чакат за това злато и колко биха дали те? Дори предложението на Филев бих нарекъл прекалено нескромно… три пъти над оценката на лицензиран оценител.В единият вариант се иска наем 40 лв/дка, а в другият- цели 320 лв/ дка на месец? Я да видим за половин година какво се получава? 240 или почти 2000/!/ лева наем за декар? Алооу, та за декар десета категория продавачите искат по 4-500 лева, но купувачи няма. Не искам да пророкувам, но мисля, че друга община, с нелишени от разсъдък общински съветници, ще предложат разумна цена. Щото изискванията на Булгартрансгаз към терена са минимални- просто каква да е земя с подходящ земен път до нея. Абе аз що не си купя един парцел, да го дам под наем за половината от цената за придобиване и след това- да го продам?

Вашият коментар