Приемат проекти във Варненско, въпреки извънредното положение

Приемат проекти във Варненско, въпреки извънредното положение

Въпреки въведеното извънредно положение заради разпространението на коронавирус у нас, варненски местни инициативни групи продължават работа и готвят прием на проектни предложения по няколко мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Очаква се те да бъдат отворени за кандидатстване в началото на април, съобщават от Областния информационен център-Варна.

МИГ “Долни чифлик и Бяла“ ще обяви прием по Мярка 4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият финансов ресурс по процедурата е 195 580 лв. Целта й е подобряване на дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на местната инициативна група. Допустими кандидати са земеделски стопани от общините Долни чифлик и Бяла.

Земеделски производители могат да кандидатстват и по Мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства“, бюджетът на която е 488 950 лв. Целта е да се подпомогне земеделието на територията МИГ “Долни чифлик и Бяла“ и да се насърчи въвеждането на нови технологии в производството.

Прием по същата мярка ще обяви и МИГ “Девня – Аксаково“. Общият бюджет на процедурата е 203 076 лв. Проектни предложения могат да подават земеделски стопани на територията на местната инициативна група, както и признати групи и организации на производители на земеделски продукти. По мярката ще се финансират дейности, свързани с внедряване на нови продукти, процеси и технологии, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и др.

Подаването на проектни предложения става изцяло по електронен път чрез информационната система ИСУН 2020, добавиха от Областния информационен център-Варна.

Подобни новини

Вашият коментар