Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път

Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път

Възможности за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ и НОИ по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Вие можете:

• Да се възползвате от отложените срокове до 14 дни след отмяна на извънредното положение;

• Да се регистрирате по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) – през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ – Държавна агенция Електронно управление“ чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

• Да изпратите попълнени заявления до бюро по труда чрез лицензиран пощенски оператор.

За улеснение при ползването на Системата за сигурно електронно връчване е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Предоставена е онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. Пълна информация за услугите на сайта на ДА ЕУ – Държавна агенция Електронно управление“

В краен случай, ако не можете да ползвате горните варианти и посетите бюрото по труда, за да се регистрирате като търсещо работа лице, то там можете да подаде на хартиен носител и заявление за обезщетение, което бюрото по труда по служебен път ще предостави на НОИ. ПРЕДВАРИТЕЛНО се запознайте с информацията и изискваните документи, публикувана на сайта на НОИ.

При този вариант следва да имате предвид, че ще се наложи да предвидите повече време, да носите изискваните документи и да спазвате мерките за безопасност.

ДБТ Варна

Подобни новини

Вашият коментар