Има ли изобщо Съдийската колегия председателстващ, а ВКС ръководител?

Има ли изобщо Съдийската колегия председателстващ, а ВКС ръководител?

Докато в системата на административното правосъдие съществува пълна координация и синхрон в действията на съдиите и съдилищата, въпреки извънредни кризи, недобри закони или други форсмажорни обстоятелства, то в системата на общите съдилища всяка ситуация предизвиква притеснение, объркване, хаос. Защо ли? Защото в единия случай има председател на Върховния административен съд, а в другия – назначен за председател на Върховния касационен съд само по документи. За пореден път това стана ясно във връзка с проведеното чрез видеоконферентна връзка заседание на Съдийската колегия на ВСС във вторник.

Не бива да се остава с впечатлението, че председателят на ВКС е положил усилие и е организирал провеждането на цитираното заседание. Нищо подобно! Както обикновено и този път той е след събитията, но пръв пред прожекторите. Така и в този случай.

След като по инициатива на членове на Съдийската колегия се проведе извънредно заседание в неделя вечерта и понеделник – на 15 март и 16 март и се взеха адекватни на ситуацията мерки за всички съдилища, се оказва, че Панов така и не е намерил сили, време и заинтересoваност, да провери чрез председателите на съдилища, дали тези мерки работят и какви проблеми възникват. Вместо това, миналата седмица, след приемането на Закона за извънредните мерки, чиито чл. 3, т.1. и т. 2 създадоха редица проблеми за съдилищата (на практика с него се каза, че не следва да се образува и разглежда нито едно гражданско, търговско и админинстративно дело, а да се разглеждат само наказателни дела), членове на Съвета реагираха почти веднага и се организираха самоинициативно да приемат извънредно решение, с което да поемат отговорността за съдилищата да не отворят широко врати, а да запазят съществуващото положение и наложените мерки. По информация на “Правен свят” Лозан Панов се е появил във ВСС непосредствено преди да се пусне взетото решение до съдилищата. “Появил сe” са точните думи, защото това извънредно решение е циркулирало през целия ден между членове на Съвета, които са поддържали постоянен контакт, докато стигнат до краен вариант, включващ и предложения за спешни законодателни изменения. Решенията са били подкрепени от всички, които са се ангажирали с приемането им, с изключение на председателя на ВКС, който така и не е намери време и кураж да изрази собствено мнение писмено, чрез мейл или по телефон.

Още по изненадващото е, че никой от колегите му не е успял да се свърже с него през целия ден, а появата му в сградата на кадровия орган е била свързана единствено с опит да спре решението, защото не било взето “публично и по съответния ред”(т.е. без монитори, пред които да може да изнесе поредната си подготвена реч, бел. ред.). Така и не успя за пореден път да саботира работата на ВСС, но това му даде повод, за да насрочи провелото се във вторник онлайн заседание на Съдийската колегия, въпреки че е съмнително дали е запознат и с част от проблемите, които съществуват в българските съдилища.

Струва си да се отбележи, че когато за първи път бе поставен въпросът за необходимостта от ограничаване на движението из съдилищата, Лозан Панов единствен обяви на членовете на Колегията и на съдиите,  че предприемането на каквито и да било мерки било за “хора с ниски вибрации”.

Така, вместо да благодари, че членовете на Съдийската колегия са реагирали бързо и адекватно, и да помогне да се разгледат предстоящите проблеми, за да да се вземат решения напред, Лозан Панов произведе поредното ненужно говорене по вече взети решения, само защото той е преценил, че няма да присъства на обсъждането им по-рано.

Единственото, което реално се случи на последното заседание на Колегията, бе, че председателят на ВКС опита да внесе за прегласуване вече взето от колегите му извънредно решение от закрито работно заседание, а провелото се във вторник обсъждане е поредното доказателство за правотата на това, че дори в извънредна ситуация той не дава конструктивни предложения и идеи.

Единственото, което Лозан Панов успя да постигне в крайна сметка, е да представи като свои пред мониторите идеи по актуални теми, които останалите членове на Съдийската колегия вече са изговорили и по които бяха предприели мерки. Toгава следва да попитаме – има ли изобщо Съдийската колегия председателстващ, а ВКС ръководител?

Подобни новини

Вашият коментар