Димо Димов: Въпреки трудностите трябва с грижата на добри стопани да се опитаме да вършим работата за която сме избрани

Димо Димов: Въпреки трудностите трябва с грижата на добри стопани да се опитаме да вършим работата за която сме избрани

Председателят на Общински съвет Провадия Димо Димов информира провадийци за неотложните причини за свикването на извънредна сесия провела се вчера, видя provaton.bg.

Ето какво сподели той в личния си профил във фейсбук:

На 31.03.2020г. Общински съвет Провадия, проведе извънредна сесия, която считам за изключително важна, с оглед извънредната ситуация и изпитанието, на което са подложени общината и жителите й. С няколко кратки думи пред общинските съветници, се опитах да се аргументирам и да ги мотивирам, да вземат правилните решения.

“Уважаеми дами и господа общински съветници,

Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020г. на министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, с която се удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки на територията на Република България до 12.04.2020 г., направиха решението за свикване на настоящата сесия изключително трудно. Ситуацията, която преживяваме в момента е неочаквана и безпрецедентна в близката история. В такова време, председателя на общински съвет трябва освен всичко да действа и с мисъл за живота и здравето на общинските съветници и техните семейства, особено след като Столичен общински съвет преустанови сесиите си, поради установен с COVID-19 колега.

С писмо с изходящ № 08-00.212 от 25.03.2020г. министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев съветва да се намалят доколкото е възможно заседанията на колективни органи, в това число и общинските съвети. При спешност и невъзможност за отлагане на съответните заседания да се създаде организация същите да се проведат дистанционно чрез конферентни аудио или видео връзки.

Съгласно чл.27, ал.2 и ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация заседанията на общинския съвет са законни ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците и решенията се вземат с явно гласуване, като не се предвижда възможност за неприсъствено провеждане на сесия на общински съвет. Пред нас остава единствената възможност да проведем извънредна сесия, при спазване на предписанията на здравните органи, относно начина на разполагане на присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и режим на дезинфекция. В тази връзка на всички общински съветници са осигурени предпазни маски и ръкавици. Моля спазвайте дистанция и бъдете максимално стегнати в работата си.

Настоящото заседание на общински съвет не може и не бива да бъде отлагано по няколко причини:

Първата е докладна записка с вх.№299 относно кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проектни предложения към МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Мярка 7.5 – Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Към момента срокът за кандидатстване е 5 април 2020г. Проектът, който Община Провадия подготвя за кандидатстване е насочен към облагородяване и създаване на зони за отдих и туристически атракции в част от парк Минерални бани.

С оглед на усложнената финансово-икономическа обстановка, поради наложените съществени ограничения, както на гражданите, така и на бизнеса, особено тази част от него, която е лишена от ползването на обектите, за които същевременно следва да заплаща и съответния наем в полза на общинския бюджет, считам за важно възможно по-скоро да разгледаме и докладна записка с вх. №317 относно „Освобождаване на физическите и юридическите лица от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение“ и докладна записка с вх. №321 относно „Приемане на решение за облекчаване на тежестта от ограничителните мерки, предприети от държавата във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, свързана е разпространението на COVID-19”

Надявам се, че всички са съгласни, че е важно да вземем своевременно решение по докладна записка с вх. №318 относно „Отпускане на помощи на граждани с неотложни нужди“ и не на последно място, да разгледаме докладни с вх.№319 и 320 за кандидатстване с проекти по процедура за подбор на проектни предложения „Енергийна ефективност в периферните райони -3“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г за сградата на Районно управление полиция гр. Провадия и две жилищни сгради, със срок за кандидатстване 21.04.2020г.

За всички е ясно, че ситуацията е извънредна и може допълнително да се усложни през месец април и новите обстоятелства да не ни позволят да проведем априлска сесия. Тревожно е, че специалистите предвиждат пика на епидемията през месец май. Затова ви предлагам да действаме про-активно и превантивно и да се опитаме да отхвърлим максимално много работа, докато имаме тази възможност. Организирал съм тази извънредна сесия в максимално щадящ общинските съветници и бюджета на Община Провадия вариант – всички постоянни комисии заседават съвместно в едно единствено заседание и общински съветници, членове в две или повече постоянни комисии ще получат възнаграждение за провеждане на едно заседание. Рано или късно нещата ще се върнат към нормалното си състояние и ние не можем да си позволим фатално да забавим общинските дела.

Въпреки трудностите трябва с грижата на добри стопани да се опитаме да вършим работата за която сме избрани.

Нека забравим политическите си различия и да работим заедно.” – завършва своето обръщение Димов.

ПРОВАТОН разбра, че с оглед тежката ситуация, Димо Димов много стриктно е организирал работата на общинските съветници, като комисиите са били с начален час 09.00 ч. и е трябвало да свършат в 10.30 ч., като веднага след това е трябвало да започне сесията на Общинския съвет и в оперативен порядък да се гласуват докладните, които както личи са належащи и полезни за развитието на Общината, а за някой от тях се гонят срокове за подаване.

Очаквано обаче сесията е завършила около 15.30 ч.

Естествено причината е била групичката на бившият кмет Филчо Филев, който не пропуска шанс да се заяжда и дори и в опозиция да губи времето на провадийци (не стига, че го изгуби цели осем години). Според наши източници първо около един час е спорел, защо сесията е на 31 март, а не на 1-ви април. Второ е спорел, защо след като е извънредна сесията, освен точка за извънредната ситуация е имало и още наколко докладни (сякаш си скъпи` времето).

Горкият Филчо! Нима не разбра, че новото ръководство си поставят за цел РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, а не като него да бездейства, да връща готови пари от министерствата, които са му предоставяли, защото горкия “чакал да дойдат БСП на власт и чак тогава щял да развива града”.

Филчо хората работят. Остави ги. НE ПРЕЧИ!

Провадийци знаят, че си много добре подготвен административно, но да си го показал докато беше кмет!

Новото ръководство може да нямат твоя опит, но се учат бързо, има кой да им помага от Варна и от София и най-важното имат сърце и желание да подобрят живота на хората. За разлика от теб! 

И вчера го показаха.

Дори и в тежко време, което за всички е трудно и неразбираемо. Дори и при безпрецедентни мерки, които са чужди за днешното поколение, Димо Димов със съзнанието на добър общественик и управленец, с грижата на добър стопанин, взел всички необходими мерки, показа отговорно поведение и проведе важна за Общината сесия. ЗА ДА СЕ РАЗВИВА ПРОВАДИЯ! Защото живота ще продължи и след войната.

Явно обаче, че и в такава тежка ситуация, когато са заложени животи, когато всички без значение от цвета на партията, трябва да се обединим и да работим заедно, има хора които злобата ги прояжда, невиждайки по-надалеч от собствената си алчност, продължават да мислят само са себе си!

Очаквайте подробни новини след като се публикува протокола от проведената сесия.

 

 

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар