Община Бяла въвежда онлайн услуги за граждани

Община Бяла въвежда онлайн услуги за граждани

Община Бяла въвежда 21 електронни услуги от 1 април 2020 година. В секция ” Електронни услуги ” на официалния сайт на общината гражданите могат да заявят онлайн услуги, които се предоставят по модела на Държавна агенция ” Електронно управление ”

За да се възползват от услугата е необходимо гражданите да притежават ПИК (персонален идентификационен код) или КЕП (квалифициран електронен подпис).

Готовият административен документ  се получава през Системата за сигурно електронно връчване.

Заплащането на услугите се извършва през система за е-Плащане – ePay.

За улеснение на потребителите услугите са групирани по области на тяхното предоставяне:
– Административни услуги по „Гражданска регистрация и актосъставяне“
– Административно-технически услуги „Общинска собственост“;
– Административно-технически услуги „Устройство на територията“;
– Административни услуги „Кадастър“;
– Административни услуги „Търговия и туризъм“;
– Административни услуги „Зелена система“;
– Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт“;
– Административни услуги „Местни данъци и такси“;

Целта на въвеждането на електронните услуги е да се улесни обслужването на гражданите предвид инвънредното положение в страната, съобщават от администрацията.

Подобни новини

Вашият коментар