Община Белослав разширява услугите за превенция на уязвими лица

Община Белослав разширява услугите за превенция на уязвими лица

От 13.04.2020 г. община Белослав разширява обхвата на услугата „Патронажна грижа за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора”. Това се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Това съобщават от общинската администрация в Блослав.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

Целта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.По този начин ще се даде възможност минимум 48 души от община Белослав да получат качествена и адекватна патронажна грижа.Планира се назначаването на 12 домашни санитари.

Дейностите ще включват наемане на перснал, който да предоставя услугите  включващи  доставка на храна и хранителни продукти, закупуване на лекарства , заплащане на битови сметки и др. Средства ще са осигурени за транспорт  и осигуряване на лични предпазни средва за лицата, предоставящи услугите.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложен период на социална изолоция на територията на цялата страна.

Осигуряването  на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване на контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Подобни новини

Вашият коментар