Стартира дарителска кампания в община Дългопол

Стартира дарителска кампания в община Дългопол

Община Дългопол обявява дарителска кампания за набиране на средства, за закупуване на хранителни продукти, за приготвянето на топъл обяд на лица от уязвимите групи. Към този момент общината изпълнява проект, по който предоставя безплатна храна на 86 лица (от които 25 деца), отговарящи на условията на проекта, след обследване от Агенцията за социално подпомагане. Този проект приключва на 30.04.2020г.

В условията на извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане обяви конкурс за проектни предложения за временно предоставяне на топъл обяд за периода от 01.05.2020 до 19.06.2020г (за 33 работни дни). Общинска администрация Дългопол кандидатства по тази процедура за 170 лица от община Дългопол, които да отговарят на следните целеви групи:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

• Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

В рамките на този проект, обаче децата са недопустими. За да продължим в този труден за всички момент, да се грижим за нашите потребители и осигурим топла храна на децата, със средствата, които постъпят в дарителската сметка ще бъдат закупени хранителни продукти, с които ще се приготвя ежедневно топла храна – супа, основно и хляб. След изтичане на срока на проекта – 19.06.2020г, останалите средства от даренията ще бъдат използвани за приготвянето на храна на нуждаещите се деца и лица, до изчерпването на ресурса.

До момента имаме уверението на бизнеса и физически лица, че ще се включат в кампанията.

Към днешна дата две физически лица (едно от с. Аспарухово и едно от гр. Дългопол) са дарили средства в размер на съответно 1500 и 500 лв.

Благодарим на всички, които ще се включат в кампанията!

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Сумите могат да бъдат внесени в касата на община Дългопол, в „Център за обслужване на граждани“ или по следната банкова сметка:
ЦКБ АД – клон Дългопол
Код на плащане: 445100
Основание: Дарение за закупуване на хранителни продукти, за приготвяне на безплатен “Топъл обяд”
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG45 CECB 9790 8477 5366 00

Подобни новини

Вашият коментар