1000 домакинства от Суворово ще обхване акция за раздаване на трайни хранителни продукти

1000 домакинства от Суворово ще обхване акция за раздаване на трайни хранителни продукти

Близо 1000 домакинства от община Суворово ще бъдат подкрепени с трайни хранителни продукти. Акцията по раздаването им започна днес и ще продължи в близките дни. Ще бъдат подпомогнати крайно нуждаещи се хора. Определянето им беше направено в партньорство със Социални грижи и Бюрото по труда.

За осигуряването на продуктите помогнаха много хора, на които искрено кмета Данаил Йорданов благодари за благородството и човещината! Те протегнаха ръка на нуждаещи се, макар ситуацията да е трудна за всички! – пише още кмета.

Той отправи дълбоки благодарности на:

ЗП “Красимир Борисов Киров”, ППЗК “Срацимир”, с.Чернево, НЧ “Просвета 1927” и “Веселите кулинарки” от с. Изгрев, , “Трансинс Индъстри” АД, Стефан Скорчев, Нела Никова, “Сън ойл” ЕООД, “Девня Варовик”, Николай Орлинов Роев, “Боксер” ООД, ЗК “Бразди”, ЗК “Хърватови” ООД, “Ай Ем Кей Нур” ООД със собственик Ибрахим Абдул, Ветроенергиен парк “Суворово” – “Еолика, “Строй Транс Варна” ЕООД, Азизе Азисова Алиосманова, Йордан Йорданов от с. Баново, както и на редица наши сънародници от чужбина, които се отзоваха и подкрепиха благородна инициатива.

Кмета благодари на общинските съветници, които се включиха със собствени дарения.

Той, заедно с председателя на Общинския съвет инж. Живко Петров, подкрепиха акцията, като дариха половината от месечните си заплати.

Източник: Фейсбук

Подобни новини

Вашият коментар