АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО) СТАРТИРА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ, НЕУЧЕЩИ И НЕРАБОТЕЩИ МЛАДИ ХОРА ДО 29 Г.

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО) СТАРТИРА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ, НЕУЧЕЩИ И НЕРАБОТЕЩИ МЛАДИ ХОРА ДО 29 Г.

Платформата е изготвена от международен екип от експерти и ментори с дългогодишен опит в младежкото образование.

Обучителните курсове са разделени на две основни категории. Единият курс е насочен към насърчаване на пригодността за заетост, а другият – към насърчаване на предприемаческите инициативи на младежи с интерес към сферата на селското стопанство:

– Курс „Базови умения“ е разработен предимно за нискоквалифицирани младежи, които не са завършили гимназия, но са решени да се обучават и да се квалифицират. Фокусът на обучението е върху изграждане на базови умения за подготовка на автобиография, съвети за участие в интервю за работа, междуличностна комуникация с колегите и други комуникационните умения, изключително важни за всяка работна позиция.

– Курс „Агро-професионални умения“ е предназначен предимно за младежи поне със средно образование и интерес към предприемачеството. Във фокусът на обучението са иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, както и предприемачески инициативи за стартиране на собствен бизнес.
Курсовете са напълно безплатни и са на български език. Изисква се само регистрация в платформата www.eneet-elearning.eu. Освен придобиване на умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа, както и на специфични знания за стартиране на собствен бизнес, всеки завършил дадено ниво на курса ще получи и сертификат.

Обучителните курсове са разработени в рамките на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост. Проектът се изпълнява от АБЧО в партньорство с организации от Словения, Италия, Испания, Румъния, Унгария и Норвегия.

От АБЧО смятат, че в настоящата много тежка за всички ситуация в страната и Европа онлайн обучението е много добра алтернатива за подкрепа на безработните младежи и те да придобият знания, от които се нуждаят, за да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Подобни новини

Вашият коментар