Изграждат модерна спортна площадка за децата в Община Аврен

Изграждат модерна спортна площадка за децата в Община Аврен

Предстои изграждането на нова многофункционална спортна площадка за децата, съобщават от Община Аврен.

Площадката ще  е за мини футбол, баскетбол и волейбол и ще бъде изградена в ОУ  “Д-р Петър Берон” с.Приселци. Целта на проектната идея е създаването на благоприятни условия за развитие на спортните традиции, спортно възпитание и подготовка на подрастващото поколение, като основен фактор за изграждане на здрави, работоспособни, интелигентни и самоуверени личности, които да допринасят за развитието на обществото.

Финасирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Варна Утре

Подобни новини

Вашият коментар