Общински съвет Суворово направи промени в бюджета, за да се осъществят належащи ремонти

Общински съвет Суворово направи промени в бюджета, за да се осъществят належащи ремонти

Със свое решение Общински съвет Суворово, в края на месец март след преценка на необходимостта от корекции в разчета за капиталови разходи на Община Суворово за 2020г., направи промени в бюджета на община Суворово за 2020г.

С решението се актуализира разчета за капиталови разходи и текущи ремонти на Община Суворово за 2020г. в частта „Обекти финансирани с трансфера за капиталови разходи от централния бюджет“.

След извършените корекции обектите, финансирани със средства от централния бюджет запланувани през 2020г. е следния:

За „Основен ремонт на улица „Цар Самуил” в град Суворово – Втори етап” се плануват 29 585лв.; около 47 хиляди лева за Основен ремонт на улица „Георги Бенковски” гр. Суворово; за  закупуване на МПС за извозване на контейнери за строителни отпадъци  – 23 хиляди лева;   за текущ ремонт на улици в с. Николаевка, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Дръндар, с. Баново и с. Чернево се предвиждат 138 хил.лв.

Закупуване и монтаж на вертикален стълбищен подемник  за хора със специални потребности в медицински център гр. Суворово, се предвижда по уточнения план, на стойност 19 000лв.

С над 106 000лв. се планува да се направи текущ ремонт на улици в гр. Суворово, а за ремонт на покрив на ДГ „Буратино“ гр. Суворово – 33 000лв.

Със свое следващо решение Общинския съвет Суворово дава съгласие кмета на община Суворово да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа с общ размер 244 650лв.

В края на месец април ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Суворово.

Подобни новини

Вашият коментар