Eвропейската комисия засилва борбата с изпирането на пари

Eвропейската комисия засилва борбата с изпирането на пари

Брюксел публикува амбициозен и многостранен план за действие, с който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщават от представителството на ЕК в България.

Целта на този нов цялостен подход е да се отстранят оставащите пропуски и да се премахнат всички слаби звена в правилата на ЕС.

Изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви:

Трябва да сложим край на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес подсилваме допълнително, чрез цялостен и всеобхватен план за действие, нашите защитни механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В правилата и тяхното прилагане няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да изпълним — бързо и последователно, всички тези действия през следващите 12 месеца. Освен това укрепваме глобалната роля на ЕС във връзка с формирането на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Това ще засили ангажираността ни в трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия.

Подобни новини

Вашият коментар