Работодатели могат да кандидатстват по мярката 60/40 до 30 юни 2020 г.

Работодатели могат да кандидатстват по мярката 60/40 до 30 юни 2020 г.

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от него – от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание. На него правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление за изменение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На заседанието, което беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова, социалните партньори, с изключение на АИКБ, подкрепиха проекта на ПМС за изменение на Постановление № 55, известен като мярката 60/40.

Съгласно предложение на Министерството на труда и социалната политика се изменя периодът, в който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации, като се удължава до 30 юни 2020 г.

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от него – от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца. Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.

Финансовото обезпечаване на мярката е осигурено от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Членовете на НСТС обсъдиха също така предложения на социалните партньори за секторни мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.
Постъпилите писмени становища и предложения на социалните партньори са публикувани на електронната страница на НСТС в Портала за консултативни съвети на Министерския съвет.

Подобни новини

Вашият коментар