Редовните постоянни комисии на Общински съвет се проведоха днес

Редовните постоянни комисии на Общински съвет се проведоха днес

От 13.00 часа в зала 119 на Община Провадия се състоя съвместно заседание на постоянните комисии на Общински съвет Провадия – ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ и ПК “Устройство на територията, екология, бедствия и аварии“.

От 14.30 часа, отново в зала 119 се проведе съвместно заседание на ПК “Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ и ПК “Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“.

От 16.00 часа в същата зала се проведе трето съвместно заседание на постоянните комисии на Общински съвет Провадия ПК “Национално и европейско финансиране-оперативни програми, структурни фондове и проекти“ и ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани”.

Сесията на Общински съвет е обявена за 27 – ми май, сряда от 09:00 часа.

Подобни новини

Вашият коментар