НЯМА ЗАРАЗЕНИ С COVID-19 СЛУЖИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

НЯМА ЗАРАЗЕНИ С COVID-19 СЛУЖИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Всички служители без значение от заеманата длъжност, които работят в социалните услуги, предоставяни от община Долни чифлик, бяха тествани за наличие на COVID-19. Пробите бяха взети на 18 май т.г. от екип на Районната здравна инспекция – гр. Варна. Резултатите сочат, че нито един от изследваните 68 служители не е носител на коронавирус. До изследването на персонала се стигна след указание на Националната здравна инспекция, след като бяха открити вирусоносители сред служители на различни здравни услуги в страната. Втората крачка е тестуването на ползвателите на социалните услуги, но това е малко вероятно да стане и в нашата община след получените отрицателни резултати на служителите.

Ето го и броят на извършените изследвания в различните социални услуги:

1. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Горен чифлик – 34 изследвани;
2. Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в с. Горен чифлик – 12 изследвани;
3. Защитено жилище в с. Горен чифлик – 5 изследвани;
4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Долни чифлик – 13 изследвани;
5. Наблюдавано жилище за лица с психични заболявания в с. Солник – 4 изследвани.

Подобни новини

Вашият коментар