Село Блъсково бе одобрено за финансиране до 10 хил. лв. по проект

Село Блъсково бе одобрено за финансиране до 10 хил. лв. по проект

Финансиране в размер до 10 000 лв. ще получи провадийското кметство Блъсково.

„С любов към родното село“ на кметство Блъсково е проектното предложение, което е одобрено и класирано в Кампанията „За чиста околна среда – 2020“, която се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

14 варненски проектни предложения са одобрени и класирани в Кампанията „За чиста околна среда – 2020“. Своеобразен рекордьор е община Дългопол. Там ще бъдат изпълнени 3 одобрени проекта в рамките на Кампанията.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Целта на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.
eufunds.bg

Подобни новини

Вашият коментар